Skoleskipene skvises av drivstoff- og strømutgiftene

Både M/S Gann og M/S Lofoten sliter motstrøms. Driften av skoletilbudene står i fare.

Gann Og Lofoten
Lederne for skoleskipene M/S Gann og M/S Lofoten roper varsko på grunn av høye strøm- og drivstoffpriser.

Med 8 kroner per kilowatt time og 13 kroner literen for brennolje får skoleskipet Gann en økt kostnad på 6,9 millioner kroner i 2022. Enda verre kan det bli til neste år. For M/S Lofoten blir kostnaden for drivstoff og strøm 3 millioner kroner høyere i 2022 sammenlignet med i 2018, det siste hele året skoletilbudet var i drift.

- Skoleskipet Gann klarer ikke å dekke inn disse økte utgiftene. Vi ser det som umulig å øke elevinnbetalingene uten at vi dermed går over til å bli en skole bare for de velstående, sier daglig leder Geir Danielsen.

Rektor Harald Rønning ved Maritimt videregående skole Sørlandet som driver M/S Lofoten, stemmer i.

- For en liten skole som vår med kun 45 elever, er de høye drivstoff- og strømprisene kritiske. De vil på sikt bety at skolen ikke kan drives videre med mindre vi får strømstøtte og også mer i særtilskudd, sier han.

Geir Danielsen har allerede vært i kontakt med stortingspolitikere fra Rogaland. Margret Hagerup (H) sitter i Utdannings- og forskningskomiteen. Hun har stilt følgende spørsmål til kunnskapsministeren:

Vil regjeringen vurdere ordninger som sikrer at skoletilbudet til elevene ved skoleskipene ikke blir svekket grunnet høyere priser på energi?

I sitt svar skriver Kunnskapsminister Tonje Brenna (AP) følgende:

Regjeringen følger situasjonen i energimarkedene tett og vurderer fortløpende behovet for nye tiltak. Eventuell økning av det ulovfestede ekstratilskuddet til de private videregående skolene med opplæring på skip er en budsjettsak. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 blir lagt frem 6. oktober.

Les hele spørsmålet og svaret fra statsråden her

Sel om statsråden ikke lover mer penger i første omgang har likevel Geir Danielsen forventninger til at dette løser seg.

- Norge ønsker å være stormakt på havet. Vi mener at i en tid med stor mangel på sjøfolk, er det riktig å satse bredt på maritim utdanning. Vi håper å ha regjeringen med oss på dette, sier han.

- Maritimt Forum vil også følge opp saken framover, sier Fride Solbakken i Maritimt Forum for Stavangerregionen.