Slår et kraftslag for differansekontrakter

Maritimt Forum har levert sitt innspill til Klima- og miljødepartementets arbeid med statsbudsjettet for 2023. Differansekontrakter er tidens løsningsord.

Ivar Engan
Ivar Engan

– Mange snakker om differansekontrakter. En slik kontrakt er enkelt forklart at staten påtar seg en del av risikoen i et prosjekt. Slike kontrakter kan utløse en kommersialisering av teknologisk moden, grønn teknologi som i dag ikke er lønnsom å ta i bruk, men som høyst sannsynlig blir det i nær fremtid. Ja, det er en form for subsidie, men vi tenker det er en godt målrettet subsidie, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

Maritimt Forum tar utgangspunkt i at det i regjeringens Hurdalsplattform heter at det skal lanseres en grønn omstillingspakke for klimavennlig omstilling av skip.

– Vi har store forventinger til denne pakken og fremmer forslag til tiltak vi mener vil bidra til målsettingene om store utslippskutt. Differansekontrakter er bare ett av flere innspill vi kommer med. Vi tar blant annet også opp at vi mener det må etableres et eget CO2-fond på lik linje med NOx-fondet. Dette har vi i grunnen sagt ved flere anledninger. Avgiftsøkningen på CO2 som er varslet i Klimameldingen, kan være et godt insentiv for utviklingen av grønn teknologi dersom avgiften knyttes opp mot et slikt fond. NOx-fondet har gjennom mange år vist seg svært vellykket, sier Engan.

Du kan lese hele Maritimt Forums innspill til Klima- og miljødepartementet her.