Vil at statsråden skal syne fram planlagt progresjon

Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) er utålmodig med omsyn til havvindsatsinga. Ho vil at regjeringa skal vise korleis den skal nå måla sine om arealtildeling i 2022 og oppstart innan utgangen av 2020-talet.

Liv Kari Eskeland
Liv Kari Eskeland

Ho er og oppteken av avklaring kva gjeld tildelingsregime for Utsira Nord. Etter regjeringa si annonsering den 9. februar av ein storstilt havvindsatsing, oppstod det uvisse rundt om ein vil leggje opp til auksjon eller tildeling etter kvalitative kriterier på Utsira Nord.

- Vi ber om ei tidslinje som reflekterer fleire forhold. Det viktige er at regjeringa kan vise korleis ein skal nå ambisjonane den har meldt. Tempo er no viktig for ikkje å tape fart i dette kappløpet. Vi risikerer å tape industrisatsinga mot land med større ambisjonar enn Noreg, seier Eskeland.

Ho utfordrar olje- og energiminister Marte Mjøs Persen med spørsmål i Stortinget. Følg saka her.

(Tekst og foto SMe)