Vil komme tilbake til Stortinget om styrket nettolønn

Stortingsrepresentant Olaug Bollestad (KrF) utfordret fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran på styrking av nettolønnsordningen. Siste ord er ikke sagt.

Bollestad Og Skjæran
Stortingsrepresentant Olaug Bollestad (KrF) og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (AP)

Bollestad viste i et skriftlig spørsmål til statsråden til Hurdalsplattformen og at regjeringen her sier den vil styrke nettolønnsordningen for sysselsettingen av norske sjøfolk.

- På hvilke områder ser statsråden at ordningen ytterligere kan styrkes, og hvor viktig mener regjeringen at nettolønnsordningen er for å sikre norske sjøfolk og maritim kompetanse? spurte KrF-lederen og stortingsrepresentanten fra Rogaland.

Bjørnar Skjæran innleder i sitt svar med å si at tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk er et av våre viktigste skipsfartspolitiske virkemidler. Han fremholder også at Bollestad selv har vært med i en regjering som i sitt fremlegg til statsbudsjett i fjor foreslo kutt i ordningen.

- Det er svært positivt hvis KrF nå har endret politikk og vil støtte regjeringen i arbeidet med å styrke tilskuddsordningen for sjøfolk, svarer Skjæran.

Han påpeker at regjeringen styrket ordningen i årets statsbudsjett sammenlignet med den forrige regjeringens budsjettforslag og avslutter med å si at regjeringen «på egnet måte vil komme tilbake til Stortinget med forslag til å styrke tilskuddsordningen i de ordinære budsjettproposisjonene».