Maritimt Forum er naturlig avtalepartner i et klimapartnerskap

Regjeringen signerte nylig en intensjonsavtale om klimapartnerskap med en rekke arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. - Vi mener det er naturlig at Maritimt Forum blir statens partner på næringslivssiden i en maritim bransjeavtale, sier Ivar Engan i Maritimt Forum.

Klimapartnerskap 1
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og næringsminister Jan Christian Vestre signerer på vegne av regjeringen. I bakgrunnen Tor Arne Borge i Kystrederiene og Harald Solberg i Norges Rederiforbund. Foto: Norsk Sjøoffiserforbund.

Engan påpeker at Maritimt Forum har to særskilte forutsetninger for å inngå i et slikt partnerskap.

– Vi har på den ene siden både maritime arbeidstakerorganisasjoner og maritime arbeidsgiverorganisasjoner med rundt vårt bord, og vi er dessuten representert med regionale maritime fora langs hele kysten. Slik blir vi den beste garantisten for at hele landet vil bli tatt i bruk for å nå så vel storsamfunnets som den maritime næringens klimamålsettinger, sier han.

Tanken om klimapartnerskap er nedfelt i regjeringens samarbeidsplattform som ble utmeislet i Hurdal. Nå er man altså kommet et langt skritt nærmere en realisering. Det var næringsminister Jan Christian Vestre og klima- og miljøminister Espen Barth Eide som signerte på vegne av regjeringen. NHO, Virke, Spekter, KS, Kystrederiene, Norges Rederiforbund og arbeidstakerorganisasjonene LO, YS, Akademikerne og Unio signerte på vegne av nærings- og arbeidslivet.

– En god dag i Norge for arbeidet med å få ned klimautslippene, kommenterer Ivar Engan.

Også næringsministeren er entusiastisk.

- For å nå klimamålene og få til faktiske utslipp, må vi gå fra ord til handling. Tettere samspill og sterke partnerskap er avgjørende for å få fart på den grønne omstillingen i næringslivet, og ikke minst lykkes med det grønne industriløftet, sa han under signeringen.

Også klima- og miljøminister Espen Barth Eide la vekt på den viktige rollen næringslivet spiller i å nå klimamålene.