Maritimt Forum og Kystens Næringsliv går sammen om å kåre årets maritime kommune

– Vi trenger å løfte fram betydningen av verdiskapningen i den maritime klyngen og få rettet oppmerksomheten mot det som trengs for at vi skal kunne levere i fremtidens grønne skifte.

Årets Maritime Kommune

Kilde: Erik Elliott, Kystens Næringsliv

Det sier daglig leder Ivar Engan i Maritimt Forum. Sammen med ansvarlig redaktør Øystein Hage og Kystens Næringsliv går Engan nå i bresjen for en ny, prestisjefylt kåring: Årets maritime kommune.

Idé vokste fram
– Ideen til kåringen oppstod vel i fjor høst da debatten om skattlegging av og rammevilkår for næringslivet blusset opp for fullt. Vi er bekymret for det samlede skattetrykket, og endringene har skapt stor misnøye langs kysten. Ved hjelp av denne kåringen ønsker vi å få fram hvor viktig maritim næring er for arbeidsplasser, inntekter og bosetting, samt for fremtidens grønne næringsliv, sier Engan.

Ansvarlig redaktør Øystein Hage i Kystens Næringsliv tente umiddelbart på ideen da Maritimt Forum tok kontakt og ymtet frempå om et samarbeid.
– En slik kåring går rett inn i kjernevirksomheten til Kystens Næringsliv. Vi følger maritim industri og leverandørnæring tett, med et sterkt blikk også på sjøsiden, der rederier er en sentral drivkraft for det som skjer på land. Vi skal gi leserne innsikt og verdi gjennom å ha fokus på aktører og områder som lykkes, men også ved å avdekke skjevheter i og rundt næringen, sier Hage.

Fakta om Kåringen

  • En ny kåring i regi av Maritimt Forum og Kystens Næringsliv, med Kongsberg Gruppen, Kystrederiene, DNV, Maritime Bergen, Norges Rederiforbund, Gard og DNB som øvrige samarbeidspartnere.
  • Basert på en fersk verdiskapingsanalyse vil fire kandidater bli nominert til prisen, som skal deles ut tirsdag 15. august – under Arendalsuken.
  • Kandidatkommunene blir presentert gjennom en artikkelserie på kystens.no.
  • Publikum kan bidra ved å stemme på kandidatene samme sted.
  • Publikumsstemmene legges sammen med vurderinger fra en fagjury før endelig vinner presenteres på arrangementet «Fullrigget for fremtiden» under Arendalsuken.
  • De viktigste kriteriene bak kåringen er bredde og styrke i lokal, maritim næring, fra teknologi, via industri og til rederi.

Les hele artikkelen hos Kystens Næringsliv