Økt interesse for maritim utdanning

- Vi har vind i seilene, sier Vivian Jonsson i Maritimt Forum.

Maritimt F 7
Vivian Jonsson kadettkoordinator i Maritimt Forum og prosjektleder for rekrutteringskampanjen Maritim Karriere.

Nylig kom søknadstallene for høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) for Norge samlet. Tallene er klar i sin tale – interessen for maritim utdanning øker over hele fjøla. I høyere utdanning har søknadstallene økt med 9 prosent siden i fjor. I fagskolesektoren er økningen mer moderat, men også der ser vi en gjennomsnittlig økning på 4 prosent.

- Tallene viser at vi gjør mye riktig og at vi klarer å nå ut med budskapet om at en maritim karriere er et spennende yrkesvalg med veldig gode jobbmuligheter. Vi har brukt mye energi på rekrutteringskampanjer de siste årene. Nå ser vi at dette har vært vel anvendt tid og ressurser, sier Vivian Jonsson, prosjektleder for rekrutteringskampanjen Maritim Karriere.

Økningen i kvinnelige søkere til maritim høyere utdanning er på hele 24 prosent sammenlignet med fjoråret, mens økningen i kvinnelige søkere til maritim fagskole er på 3 prosent.

- Det er et stort behov for arbeidskraft i den maritime næringen. For å sikre nok kvalifisert arbeidskraft er vi avhengig av å tiltrekke oss de beste hodene og dyktigste hendene. Derfor er det veldig gledelig å se at antall kvinnelige søkere øker fra år til år. Tilsvarende trend ser vi også på søknadstallene til videregående opplæring, noe som tyder på at vi ser starten på en større strukturell endring, sier Tuva Wettland, rådgiver i Norges Rederiforbund.

Maritim Karriere er et samarbeid mellom Maritimt Forum og Norges Rederiforbund, finansiert av Stiftelsen for norsk maritim kompetanse (SNMK). Kampanjen har unge i alderen 18-25 år som en viktig målgruppe. Den henvender seg til fremtidens maritimt ansatte gjennom sosiale medier, med videoer og annet som beskriver arbeidshverdagen – både til sjøs og på land.

- Det er viktig for oss at det er unge, som allerede står i en maritim hverdag som forteller historiene om de maritime utdannings- og karriereveiene, sier Vivian Jonsson.