- Ser mulighetene, men gjør lite

- Det er flott at regjeringen ser mulighetene og har store ambisjoner for maritim næring, men tiltakene mangler for å faktisk kunne realisere dem.

Elise Fiske
Daglig leder Elise Fiske i Maritimt Forum Nordvest.

Det er daglig leder Elise Fiske i Maritimt Forum Nordvest som sier dette etter å ha vært med da nærings­minister Jan Christian Vestre la fram regjeringen eksportsatsingen i maritim sektor i Ålesund tirsdag 2. mai.

Regjeringen vil bidra til å øke eksportinntektene for skipsverft, utstyrs- og tjenesteprodusentene med 50 prosent innen 2030. Satsingen er et offentlig-privat samarbeid der myndighetene vil bidra med 75 millioner kroner over tre år.

- Vi gjør disse samarbeidene med næringer hvor vi ser at det er et moment, og en drive. Maritim næring er en av de stolteste næringene våre, og er blant næringene som har best rennomé for sin eksport internasjonalt. Vi har fremragende, skipsverft, skipsdesignere, utstyrsprodusenter og rederi som utvikler banebrytende teknologi, sa næringsministeren i sin innledning før ha lanserte regjeringens ti tiltak:

1. Etablere eksportnettverk og kartlegging av konkrete markedsmuligheter

2. Opprette program for merkevarebygging, posisjonering og eksporttrening, «Made in Norway».

3. Utvikle spisset områdesatsing for Singapore og Sørøst-Asia

4. Etablere tematisk satsing på fartøy til havvind og offshore i Nord-Europa.

5. Etablere tematisk satsing på cruiseskipsmarkedet i USA og Europa.

6. Opprette et program for grønt maritimt skifte i tilknytning til EU Fit for 55.

7. Styrke «Team Norway» gjennom strategisk internasjonalt myndighetsarbeid.

8. Bidra med et eget tilskudd til leverandørutvikling for innovative maritime løsninger.

9. Benytte det EØS-rettslige handlingsrommet ved offentlige anskaffelser av fartøy.

10. Styrke finansieringsløsninger for norsk skipsbygging.

- Mye bra her, men lite konkret. Det skal bli spennende å få vite hva regjeringen vil gjøre for å «etablere satsing på fartøy til havvind og offshore i Nord-Europa». Vi kan også håpe på at myndighetene vil bruke vårt handlingsrom for å velge norsk ved offentlige anskaffelser som omtalt i punkt 9, men når Vestre sier at det er opp til de ulike offentlige instansene om å bruke dette handlingsrommet om de ønsker det, høres det skuffende tamt ut, sier daglig leder i Maritimt Forum Nordvest. De ferske anbudsvilkårene for fartøy til Sysselmesteren på Svalbard tyder heller ikke på at offentlige instanser vil bruke handlingsrommet for å få bygget fartøyet i Norge. Dersom det blir nybygg vil det trolig bli bygget utenlands.

- Vi hadde forventet at næringsministeren hadde benyttet denne anledningen til å si noe om noe mer konkret om CO2 fond. Dette er et tiltak som næringen har etterlyst lenge og som vil koste lite og gi betydelig effekt i det grønne skifte, sier Fiske.

- Regjeringen sier i pkt 10 at den vil «Styrke finansieringsløsninger for norsk skipsbygging». Vi får håpe på at dette betyr at regjeringen endelig vil opprette en ordning for forksuddsgarantier for norske skipsverft. Dette er en sak som departementet kjenner godt til og som vil være et betydelig bidrag til å styrke konkurransekraften til norske skipsverft.