7 280

Maritim næring på Sørlandet sysselsatte i overkant av 7 280 mennesker i 2018 .

10 mrd.

Maritim næring på Sørlandet hadde en verdiskaping på 10 milliarder kroner i 2018.

30 mrd.

Maritim næring på Sørlandet hadde en omsetning på 30 milliarder kroner i 2018 .

1500 deltar i øvelse

1500 deltar i øvelse

Torsdag 25. april gjennomføres landets største sivil/militære krise- og beredskapsøvelse når Øvelsen Nord arrangeres for 24. gang. I år deltar samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

24. april, 2019