7 280

Maritim næring på Sørlandet sysselsatte i overkant av 7 280 mennesker i 2018 .

10 mrd.

Maritim næring på Sørlandet hadde en verdiskaping på 10 milliarder kroner i 2018.

30 mrd.

Maritim næring på Sørlandet hadde en omsetning på 30 milliarder kroner i 2018 .

Ba Utdanningskomiteen om mer penger til maritim utdanning

Ba Utdanningskomiteen om mer penger til maritim utdanning

Maritimt Forum møtte Stortingets Utdannings- og forskningskomite i høring om statsbudsjettet og gav klar beskjed om at maritim utdanning på fagskole- og høgskolenivå er underfinansiert.

18. oktober, 2019