7 280

Maritim næring på Sørlandet sysselsatte i overkant av 7 280 mennesker i 2018 .

10 mrd.

Maritim næring på Sørlandet hadde en verdiskaping på 10 milliarder kroner i 2018.

30 mrd.

Maritim næring på Sørlandet hadde en omsetning på 30 milliarder kroner i 2018 .

ESNA, skipsdesignkontor for hurtiggående fartøy og grønne løsninger

ESNA, skipsdesignkontor for hurtiggående fartøy og grønne løsninger

ESNA er et skipsdesignkontor etablert i 2015 i Kristiansand. Deres hovedfokus er på utvikle designpakker for effektive, innovative og høyytelses fartøy.

14. november, 2019