7 280

Maritim næring på Sørlandet sysselsatte i overkant av 7 280 mennesker i 2018 .

10 mrd.

Maritim næring på Sørlandet hadde en verdiskaping på 10 milliarder kroner i 2018.

30 mrd.

Maritim næring på Sørlandet hadde en omsetning på 30 milliarder kroner i 2018 .

Nesten alle har fått kadettplass

Nesten alle har fått kadettplass

​Kadettoversikten pr 30. november viser at 482 kadetter har fått plass.

06. desember, 2019