Styret i Eksfin på plass

Styret i Eksfin på plass

Nærings- og fiskeridepartementet har utnevnt Leiv Kallestad, daglig leder i Optimarin, som en av seks nye styremedlemmer i Eksfin

11. juni, 2021

6 140

Maritim næring på Sørlandet sysselsatte i overkant av 6 100 mennesker i 2019 .

9,6 mrd.

Maritim næring på Sørlandet hadde en verdiskaping på 9,6 milliarder kroner i 2019.

25 mrd.

Maritim næring på Sørlandet hadde en omsetning på 25 milliarder kroner i 2019 .