Nyttig møte med næringen på Sørlandet

Nyttig møte med næringen på Sørlandet

Ivar Engan, daglig leder av Maritimt Forum sentralt, hadde satt av 15. november til å møte næringen på Sørlandet i forkant av et møte med Stortingspolitikerne på den nye "Agderbenken".

16. november, 2021

6 140

Maritim næring på Sørlandet sysselsatte i overkant av 6 100 mennesker i 2019 .

9,6 mrd.

Maritim næring på Sørlandet hadde en verdiskaping på 9,6 milliarder kroner i 2019.

25 mrd.

Maritim næring på Sørlandet hadde en omsetning på 25 milliarder kroner i 2019 .