FFS Marine med i Giga-operasjon i Spindsfjorden

FFS Marine med i Giga-operasjon i Spindsfjorden

Tre skip plassert om bord skipet «Hawk» ute i Spindsfjorden. Transporten betegnes som den største maritime operasjonen gjennomført i kommunen, sier John Willy Nilsen - daglig leder i FFS Marine.

16. januar, 2021

6 140

Maritim næring på Sørlandet sysselsatte i overkant av 6 100 mennesker i 2019 .

9,6 mrd.

Maritim næring på Sørlandet hadde en verdiskaping på 9,6 milliarder kroner i 2019.

25 mrd.

Maritim næring på Sørlandet hadde en omsetning på 25 milliarder kroner i 2019 .