Aktivt nettverk for hydrogen i Agder

Aktivt nettverk for hydrogen i Agder

Agder fylkeskommune har sammen med flere andre aktører stått i spissen for å etablere et hydrogennettverk. Nå skal det blant annet etableres en hydrogenfabrikk i Kristiansand.

31. januar, 2023

6 040

Maritim næring på Sørlandet sysselsatte i overkant av 6 100 mennesker i 2021 .

9,138 mrd.

Maritim næring på Sørlandet hadde en verdiskaping på 8,9 milliarder kroner i 2021.

26.990 mrd.

Maritim næring på Sørlandet hadde en omsetning på 25,8 milliarder kroner i 2021 .