7 280

Maritim næring på Sørlandet sysselsatte i overkant av 7 280 mennesker i 2018 .

10 mrd.

Maritim næring på Sørlandet hadde en verdiskaping på 10 milliarder kroner i 2018.

30 mrd.

Maritim næring på Sørlandet hadde en omsetning på 30 milliarder kroner i 2018 .

Maritim verdiskaping 2019: Bunnen er nådd, men holder bunnen?

Maritim verdiskaping 2019: Bunnen er nådd, men holder bunnen?

Maritim næring er på bedringens vei etter oljeprisfallet i 2014. Vi estimerer en verdiskapingsvekst på fem prosent for 2018, og ytterligere seks prosent vekst for inneværende år.

06. februar, 2019