Fagopplæring Sør

Fagopplæring Sør

Ble etablert i 1993 som et opplæringskontor med spesielt ansvar for mekaniske fag i industrien. Siden 2009 har Fagopplæring Sør tatt inn fag i servicenæringen, IT/ Medieproduksjon samt helse/oppvekst.

31. mai, 2023

6 098

Maritim næring på Sørlandet sysselsatte i overkant av 6 100 mennesker i 2021 .

8,911 mrd.

Maritim næring på Sørlandet hadde en verdiskaping på 8,9 milliarder kroner i 2021.

25.788 mrd.

Maritim næring på Sørlandet hadde en omsetning på 25,8 milliarder kroner i 2021 .