Enighet og uenighet i den maritime politikken – her er sakene

Enighet og uenighet i den maritime politikken – her er sakene

Valget er avgjort, og samtalene om en ny regjeringsdannelse er i gang. Dette er sakene hvor AP, SP og SV er enige, hvor de er uenige og hva Maritimt Forum ønsker at utfallet skal bli.

14. september, 2021

6 140

Maritim næring på Sørlandet sysselsatte i overkant av 6 100 mennesker i 2019 .

9,6 mrd.

Maritim næring på Sørlandet hadde en verdiskaping på 9,6 milliarder kroner i 2019.

25 mrd.

Maritim næring på Sørlandet hadde en omsetning på 25 milliarder kroner i 2019 .