6 040

Maritim næring på Sørlandet sysselsatte i overkant av 6 000 mennesker i 2020 .

9,138 mrd.

Maritim næring på Sørlandet hadde en verdiskaping på 9,1 milliarder kroner i 2020.

26.990 mrd.

Maritim næring på Sørlandet hadde en omsetning på 27 milliarder kroner i 2020 .