Årsmøte i Maritimt Forum Sør

Hvor Tordenskioldsgate 9
Pris Gratis ("No Show" blir belastet med kr. 500)

"Nettverksmøte" kl. 13:30 - 15:00.

13:30 Velkommen
Bjørn R. Saltermark - daglig leder av MFS

13:40 Designdrevet innovasjon, presentasjon av DIP - programmet (Støtte til innovasjonsprosjekter i næringslivet)
Skype-presentasjon av Celina Røstgård Flatner & Tarald Trønnes - begge Rådgivere i DOGA AS

14:15 Cyber Security og viktigheten av dette for alle bedrifter
Jan Helge Viste - prosjektleder Digitalisering i GCE NODE


15:00 MFS Årsmøte

  • Åpning av årsmøtet ved styrets leder Tom Cantero
  • Fremleggelse av stemmeberettigede og fullmakter
  • Valg av møteleder og personer til å undertegne protokollen
  • Godkjenning av Innkallingen og dagsorden
  • Styret informerer
  • Godkjennelse av årsregnskap 2018
  • Innkomne saker
  • Orientering om planlagte aktiviteter
  • Valg

Årsmøtedokumenter blir sendt ut pr. e-post til alle medlemmer i MFS i forkant av møtet


Hav Sjo

MFS Årsmøte kl. 15:00-15:45 med "Nettverksmøte i forkant"