Business Speed Dating

Hvor Strand Hotel - Fevik
Pris Gratis for medlemmer av Maritmt Forum Sør - kr. 500 i NO Show avgift.

Møtefora med inspirasjonsforedrag, etterfulgt av «speed-meetings» har vært en stor suksess i andre klynger. Meld deg på før 19. august slik at du kan prioritere hvem du ønsker å møte.

Business Speed Dating 2018
Deltakere på Business Speed Dating 2018

GCE NODE «Business Speed-dating» kan gi nye kunder og grunnlag for langsiktig samarbeid.

PROGRAM

08:30: Registrering og kaffe
09:00: Velkommen
09:15: Blue Growth – Havbruk / Offshore Vind
09:45: Fra visjon til økt konkurransekraft – nye forretningsmodeller
10:15: Pause
10:25: Speed-meetings, møter á 15 minutter
11:45: Lunsj 12:30: Speed-meetings, møter á 15 minutter
13:50: Oppsummering – tilbakemeldinger og spørsmål
14:15: Avslutning

OM INSPIRASJONSFOREDRAGENE:

Blue Growth Hav og sjø er drivkrefter for den europeiske økonomien, og har stort potensial for innovasjon og vekst. EU-strategien Blå Vekst – Blue Growth – støtter bærekraftig vekst i den marine og den maritime sektor som helhet.

Blå energi inkluderer alle teknologier utviklet for sjø- eller havbasert fornybar energi, ved siden av offshore vindkraft. Sektorene innen havbunnsgruvedrift er fortsatt små, men blir ansett for å ha potensial til å skape både bærekraftig vekst og arbeidsplasser. Havet kan bli en viktig kilde til mineraler nødvendige for den videre teknologiske utviklingen. Akvakultur er den sektoren som vokser raskest. Nesten halvparten av all konsumert fisk kommer fra EU. Blå bioteknologi er en mangfoldig sektor, som omfatter en rekke sub-sektorer. Marint biologisk mangfold og bioteknologisk forskning har et stort potensial til å bidra til ny kunnskap for høy-verdi produkter og prosesser.

Maritim næring har i generasjoner stått for innovasjon og nyskaping, og utviklet seg til en av landets mest globale, innovative og fremtidsrettede næringer. For Agder og bedriftene i GCE NODE representerer Blå Vekst et stort mulighetsområde, da landsdelen har lange maritime tradisjoner og et næringsliv som besitter stor kunnskap om offshore-aktiviteter og teknologi. I tillegg har vi forskningsinstitusjoner som sitter på en rik kunnskapsbase om havforvaltning og økosystemer.

Fra visjon til økt konkurransekraft

Internet of Things (IoT) er allerede rundt oss hver eneste dag, og utviklingen skjer superraskt. Det som var «umulig» og veldig dyrt for kort tid siden, er nå mulig – takket være ny teknologi.

Det digitale skiftet og den omstilling vi har hatt i Agderregionen siden 2014, krever utvikling og implementering av nye forretningsmodeller som kan bidra til inntekter fra tjenester i kombinasjon med utstyret bedriftene leverer. Med en kostnadsreduksjon i nye prosjekter på mer enn 50% og en oljepris på rundt USD 50-60, er det økt vilje til å investere i nye prosjekter. Ved å utnytte potensialet til avanserte digitale teknologier kan bedriftene utvikle løsninger som både kan bidra til økt konkurransekraft, økt driftssikkerhet og lavere utslipp til sjø og luft. Dette krever vilje og evne til å endre og tilpasse seg nye forretningsmodeller basert på økt salg av tjenester og tettere kunde/leverandør interaksjon.

Fremtidens forretningsmodeller beskriver hvordan din bedrift definerer og oppnår suksess over tid. Her er det mange muligheter og innfallsvinkler. Du og ditt team kan for eksempel begynne med å beskrive hva som er verdt å kjempe for. Verdien av retorikk bør ikke undervurderes. En 35-ords fortelling kan ha stor betydelig innvirkning på en fremtidig suksess. Vi vet, ord fører til handling. En god historie skaper energi. Å bruke tiden til å utvikle de få ordene som virkelig fanger din strategi, vil styrke selskapets konkurranseevne.

VIKTIGE DATOER:

  • Onsdag 20. februar – påmeldingsfrist for bedrifter som ønsker å prioritere møter
  • Torsdag 28. februar – påmeldte får deltakerliste med mulighet til å prioritere møter
  • Fredag 15. mars – svarfrist for deltakere som ønsker å prioritere møter
  • Torsdag 21. mars – påmeldingsfrist for andre deltakere
  • Tirsdag 26. mars – møteplan blir sendt ut til deltakerne. – Mulighet til å reservere nye møter for de som ikke har full møteplan

GCE NODE tilrettelegger møteplassen, men det er opp til medlemsbedriftene å gripe mulighetene som ligger i arrangementet. Vi oppfordrer alle på det sterkeste å delta, da vi mener dette vil være svært utbytterikt.

DELTAKELSE OG KOSTNAD Arrangementet er åpent for GCE NODE partnere og deltakere i klyngen, samt medlemmer av Maritimt Forum Sør. Arrangementet er gratis.

PÅMELDING Påmelding nederst på siden innen onsdag 2. mai klokken 12.00. Vi fullfører først påmelding fra alle deltakere, deretter får deltakerne prioritere møter blant de som har meldt seg på til Møteforum. Møteplan koordineres av GCE NODE med mål om at flest mulig skal få oppfylt sine ønsker. Vi vil også jobbe aktivt for at bedrifter som i perioder ikke har møter, blir koblet mot andre bedrifter.

KONTAKT

Bjørn R. Saltermark
E-post: bjorn@gcenode.no
Tel: +47 9066 3310


Arrangør

GCE NODE