Agder-ERFA Julemøte 2016

https://gcenode.no/news/sharin…

Agder Erfa 2016
Erfaringsutveksling på Agder - det 14. julemøte i rekken samlet 33 deltakere fra 19 bedrifter.