GCE NODE og Maritimt Forum Sør flytter sammen og inngår samarbeidsavtale

– Vi har mange felles interesser, og flere bedrifter er med i begge nettverkene. Et tettere samarbeid vil forsterke de maritimt rettede miljøene på Sørlandet, sier arbeidende styreleder Helge Grobæk i Maritimt Forum Sør og administrerende direktør Anne-Grete Ellingsen i GCE NODE.

Styrene i de to nettverkene har allerede gitt sin tilslutning til en samarbeidsavtale.

– Vi mener det ligger en rasjonaliseringsgevinst i et tettere samarbeid. GCE NODE har en velfungerende administrasjon som også kan betjene Maritimt Forum Sør. En samlokalisering av de to nettverkene gjør at vi kan trekke veksler på hverandre kompetanse og erfaring, sier Grobæk.

– Teknologi og kompetanse fra olje- og gassindustrien gir våre bedrifter nye muligheter innen blant annet offshore vindkraft, undervanns gruvedrift og havbruk. Havrommet er naturlig nok også Maritimt Forum Sør sin arena, og her kan vi finne flere felles interesser, sier Ellingsen.

Maritimt Forum Sør er en av åtte regionale maritime klynger, alle tilsluttet Maritimt Forum, men likevel selvstendige juridiske enheter. Maritimt Forum Sør har rundt 35 medlemsbedrifter i Telemark, Aust- og Vest-Agder.

GCE NODE er en av tre norske næringsklynger med status som ”Global Center of Expertise”. NODE har rundt 75 medlemsbedrifter i Agder-fylkene.

Maritimt Forum Node
Helge Grobæk og Anne-Grete Ellingsen hos GCE NODE i Kristiansand.