Autonome skip - seminar i Grimstad

Norge tar en ledende posisjon med autonome skip og et vellykket seminar ble gjennomført i Grimstad 15. mai 2017 hos Ugland Marine Services.

Ca. 55 deltok og blant foredragsholderne var Kongsberg Maritime, DNV-GL, Cavotec Group, Wärtsillë Ships Design, Telenor Maritime, Gard AS, Sjøfartsdirektoratet (NMA). Seminar ga et fascinerende innsyn i muligheter innen shipping.
Det er "short sea shipping" segment hvor dette vil komme i nær framtid.
Prosjektet Yara Birkeland ble presentert et prosjekt som vil bli realisert i Telemark.

Seminaret var arrangert av Maritimt Forum Sør, GCE NODE, Norsk Forum for Autonome Skip. (NFAS) og Sørlandets Rederiforening.

https://gcenode.no/news/an-aut...

Ørnulf Rødseth
“Norge er i en perfekt positsjon for å ta en ledende role ifb. med autonome skip,” sier Ørnulf Jan Rødseth, leder av Norsk Forum for Autonome Skip.