Maritimt Forum Sør har inngått samarbeidsavtale med GCE NODE for drift av foreningen.

Mfs Gce Node Samarbeidsavtale 2017 Nytt
Styreleder i MFS Helge Grobæk og Anne Grete Ellingsen - CEO i GCE NODE

Etter at MFS og NODE igjennom flere år har samarbeidet bl.a. under Arendalsuka ifb. med Global Outlook arrangementet og kontorfellesskap siden 2016 har man nå inngått ett tettere samarbeid.

Prosjektleder Bjørn R. Saltermark i GCE NODE overtok som dagligledere av foreningen fra september da Helge Grobæk trakk seg tilbake etter rundt 20 års drift. Helge fortsetter som styreleder i interim perioden fram til neste årsmøte våren 2018.

Gjennom ulike aktiviteter ønsker vi å skape et godt møtested der aktører fra næringen treffes.
Her kan en utveksle erfaringer, vurdere tettere samarbeid og ta opp saker av betydning for sin virksomhet. Alle ansatte hos våre medlemsbedrifter har tilgang til disse møtene. MFS samarbeider nå tettere med GCE NODE noe som gir medlemmer fordeler på NODE-arrangement med redusert deltakeravgift.

Helge Bjørn
Bjørn R. Saltermark overtok som dagligledere 1. september etter Helge Grobæk