Maritimt Forum Sør fortsetter samarbeidet med GCE NODE

https://gcenode.no/news/new-gm…

Helge Bjørn
Helge Grobæk er nå styremeldlem etter at Bjørn R. Saltermark overtok som daglig leder 1. september 2017.