Hydrogen vil framover bli en ny energkilde

“Hydrogen er et marked vi vil følge tett da flere Sørlandsbedrifter allerede har begynt å se på dette markedet”, sier Anne-Grete Ellingsen, CEO i GCE NODE.

Se GCE NODE Nyhetsbrev fra Arne Roger Janse

Ellingsen er nettopp tilbake fra Tokyo, hvor ministre, forskningsinstitusjoner og industrirepresentanter fra 20 land var samlet for å diskutere hvordan leve opp til målene i Paris Avtalen og spesielt hvordan hydrogen vil spille en vesentlig rolle som en framtidig energikilde for industri, transport og shipping.

Flere bedrifter i NODE klyngen - noen også medlemmer av Maritimt Forum Sør, Norce og representanter fra Equinor, Norwegian Energy Partners og OED var blant deltakerne.

Hydrogen vil også bli tema i Arendal på Agder-ERFA julemøtet 11. desember.