IMS group vant gigantkontrakt i Malaysia, bygger fabrikk i Tyskland

Link til Skipsrevyen: Sigbjørn Larsen.

Ims Group Roy Langseth
Konsernsjef i IMS Group Roy Langseth ved siden av ballastvannrenseanlegget Oceansaver. Foto: Sigbjørn Larsen.