Kraftig økning i interessen for vind

Norwegian Energy Partners (NORWEP) presenterte offshore vind markedsmuligheter i Arendal og Kristiansand onsdag.

Jon Dugstad Og Ottesen 1

Ca. 35 møtte opp i Arendal og Kristiansand da Norwegian Energy Partners, i samarbeid med Maritimt Forum Sør og GCE NODE, inviterte til presentasjonen av sin siste markedsrapport

"Kina representerer mer enn halvparten av det Asiatiske markedet. Andre store offshore vindmarkeder i Asia er Japan, Sør Korea og Taiwan,” sier Jon Dugstad, Direktør Vind & Sol i Norwegian Energy Partners (NORWEP).

"Fra 2018 til 2030 forventer vi nær en tredobling i installert kapasitet offshore", sa Dugstad.
Bare fra 2019 til 2023 er det beregnet at 160 milliarder EURO vil bli brukt på offshore vind.

Kun en liten del av den nye kapasiteten vil komme fra flytende installasjoner. Selv om den norske maritime klyngen også er inne i markedet for bunnfaste installasjoner, med survey, kabellegging og fartøytjenester, er mulighetene for den norske maritime spisskompetansen større i markedet for flytende installasjoner på store havdyp. Mens norske leverandører idag kun tar få prosenter i det globale markedet for offshore vind, har norske leverandører nær 30 prosent av Equinors flytende havvindprosjekt nord av Skottland.

I mange år har offshore vind mye vært et europeisk anliggende, men dette er i ferd med å endre seg. Markedsrapporten til Norwegian Energy Partner viser at Asia er et sterkt voksende marked frem mot 2030. Dessuten skjer det ting i USA.

"Utenfor vestkysten av USA vil det måtte handle om flytende installasjoner. Fornybart vil bli en jobbskaper i USA, ikke kull som Trump er opptatt av", påpekte Dugstad.

Også utenfor Japan, og ikke minst når Irland skal utnytte sine enorme ressurser av havvind, vil det være snakk om flytende installasjoner.

"Om du ikke allerede er i markedet, må du komme deg inn nå", smilte David Ottesen som arbeider sammen med Dugstad innenfor offshore vind i NORWEP.