UMOE Mandal satser på tilbringerskip til vindparker

Link til Skipsrevyen: Sigbjørn Larsen.

Umoe Mandal
Reduserer kostnadene og halverer transporttiden, sier administrerende direktør Tom Harald Svennnevig (til høyre)