Globetech AS har hatt sterk vekst siden oppstarten i 2011.

Deres produkter er utviklet og testet gjennom mange års engasjement innen maritim industri, og med inngående kunnskap om hvordan skip opererer i utfordrende miljøer. Systemer, tjenester, teknisk kunnskap og support er basert på mer enn 20 års erfaring blant nøkkelpersoner i selskapet, forteller Karoline Meidell, Commercial Officer i Globetech.

Globetech har et sterkt fokus på innovasjon og nye digitale tjenester. En egenutviklet IT-infrastrukturløsning, kalt VesselNet, er på generasjon 7.

Det har vært en økt etterspørsel etter nye, moderne og progressive digitale tjenester fra hva vi kan kalle en tradisjonell og konservativ maritim industri. Vi søker aktivt å posisjonere oss som en strategisk partner for våre kunder, utdyper Meidell.

De siste årene har også behovet for konsulenttjenester økt betydelig.

Den maritime industrien utvikler seg kontinuerlig, men fortsetter å være en sårbar industri. Vi ser et økende behov for rådgivende tjenester, slik som kurs innen digital sikkerhet og rammeverk for kartlegging av organisasjoner. Det blir stadig viktigere å ha fokus på den komplette operasjonelle verdikjeden, sier Stein Erik Andersen, CTO i Globetech.

02919 Globetech Brosjyre 1216
x