Maritim industri savner tiltak som treffer

Regjeringen har kommet med tiltak under krisen i sommer, og også nå i statsbudsjettet.

Norsk Industris fokus på hva politikken kan bidra med av tiltak som virker raskt er å få forsert en nødvendig ombygging av offshoreflåten til ny teknologi, for å ta ned CO2-utslippene og samtidig hjelpe de verftene som sliter.

https://www.norskindustri.no/dette-jobber-vi-med/okonomi/statsbudsjettet/maritim-industri-savner-tiltak-som-treffer/

Lars Gørvell Dahll Skipsreveyen
Lars Gørvell-Dahll - bransjesjef for maritim bransjeforening i Norsk Industri. Bilde: Skipsrevyen