​Ulabrand Marine AS ble etablert i 2017.

Rederiet er etablert av bransjefolk med inngående kjennskap til ulike deler av den maritime næringen.

​ Ulabrand Marine Skip
Rederiet har ship management på to spesialiserte kjemikalietanker

Siden starten har målet vårt være å levere solide maritime løsninger til våre kunder, og da med et spesielt fokus på nisjenæringer som krever det lille ekstra. Da både i form av marinfaglig - og teknisk kunnskap, tilrettelegging og oppfølging.

Kjernevirksomheten til selskapet er ship management, og vi har i dag to spesialiserte kjemikalietankere i vår portefølje. Disse inngår i en liten, men krevende trade karakterisert av blant annet særlig kompliserte lasteoperasjoner. Vi er stolte over å være én av få aktører i Europa med kompetanse på transport og håndtering av produktene vi frakter. I tillegg til ship management yter vi også konsulenttjenester innenfor en rekke felt i den maritime næringen.


Rederiet har base i Grimstad (Bark Silas’ vei 8).

Besøk oss gjerne på www.ulabrandmarine.com


Ulabrand Logo Jpg