AOF Vestlandet - Agder

Fagskolen har i dag ca. 40 administrativt og faglig ansatte og ca. 500 lærere i ulike stillingsandeler. Hovedkontoret er i Haugesund og med avdelingskontor i Bergen, Stavanger og Kristiansand.

Aof Fagskolen Bilde 1

AOF Vestlandet – Agder driver en omfattende kurs- og utdanningsvirksomhet for voksne innen fagskole, videregående opplæring, kompetanse pluss, bedriftsinterne opplæringstiltak og andre kompetansehevende tiltak mot arbeidslivet.

Skolen er en underenhet av AOF Vestlandet - Agder og en av landets største ideelle/ private fagskoler og tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning med fagområdeakkreditering innen helse- og oppvekstfag. Virksomheten har vært i vekst og utvikling siden 90 – tallet og er den største selvstendige avdelingen i studieforbundet AOF Norge. Daglig leder Sigmund Fosse tilskriver dette en årelang satsing på utdanning tilpasset arbeidslivets behov.

– Videreutdanning og kompetanseheving er helt avgjørende for samfunnsutvikling og konkurranseevne, sier Fosse. – Vi er i løpende dialog med ulike instanser og aktører i arbeidslivet om behovet for kontinuerlig faglig oppdatering. Den økende satsingen på yrkesfagene er noe AOF er en viktig del av, og som vi leverer godt på.

Fagskoler er høyere yrkesfaglig utdanning og retter seg ofte mot fagarbeidere som ønsker videreutdanning, enten innen eget fag eller innenfor for eksempel ledelse, HMS, veiledning etc. På samme måte som annen høyere utdanning, gir fagskolene studiepoeng og gradsbetegnelser.

- Et annet stort og viktig område hos oss er kurs og kompetanseutviklingstiltak rettet mot voksne som vil kvalifisere seg i arbeidslivet. Her tilbys alt fra studiekompetansefag, teori til fagprøven, bedriftsinterne opplæringstiltak og ulike yrkeskurs, sier Sigmund Fosse. – Vi bistår også bedrifter med å søke offentlige opplæringsmidler og gjennomfører tiltakene.

Mer info: https://aofstudiestart.no/


Aof Fagskolen Bilde 2