Arendals Sjømandsforening ønsker å bevare en utfaset fyrlykt

Søker om tillatelse til å plassere "Bonden fyrlykt" på utenfor foreningens hus ved Pollen.

Bonden Fra Langbrygga Hvit
Bonden fyrlykt ut mot Pollen. Foto: Dagfinn Sevik.

Foreningen jobber med å få inn sponsormidler og håper lokalmiljøet vil støtte opp!
Budsjettet for utplassering av fyrlykta er kr. 75 000 og skal dekke søknad – fundament – transport osv. Prosjektet er noe forsinket da «Bonden» lykten først utfases i disse dager av Kystverket.

Bonden Mot Sydvegg Hvit 4
Plassering av Bonden fyrlykt. Pollen. Foto: Dagfinn Sevik.

ASF er en svært levende forening med 370 medlemmer som ble stiftet i 1849, og vi har holdt til på nåværende adresse siden 1968. Huset, som ble bygget i 1711, er så absolutt et maritimt kultursenter og er i svært god stand og holdes stort sett med egne midler.