Bærekraftige løsninger for overflatebehandling av skipsskrog

Norsjór er en start-up med fokus på å utvikle bærekraftige løsninger for overflatebehandling av skipsskrog.

Norsjór Bilde1

Norsjór benytter ny teknologi for å sikre en bærekraftig og effektiv skrogrensprosess. Underveis i prosessen sørger vi for forsvarlig håndtering av begroingsavfallet. Vi jobber med å utvikle en løsning som står til dagens- og fremtidens krav for undervanns rens av skipsskrog. Teknologien kan i tillegg benyttes i tørrdokk til å fjerne bunnstoff. Norsjór ønsker å ta del i omstillingen av den maritime næringen og har som mål å bidra til bærekraftig vekst i bransjen.

Begroing regnes som en av hovedvektorene for bioinvasjoner i økosystemet.

Rens av skrog under vann kan resultere i at invasive akvatiske arter fra begroingsavfallet setter økosystemet i og rundt havnene i ubalanse. Dette regnes i dag som en stor trussel mot verdenshavene og for bevaring av biologisk mangfold.

Begroingen fører til økt friksjon for skipet. Dette kan ha en alvorlig innvirkning både på økte drivstoffkostnader og utslipp av forurensende klimagasser. Gjennom regelmessig skrogrens vil skipets hydrodynamiske ytelse forbedres og opprettholdes. Norsjór utvikler en innovativ løsning som øker skrogets energieffektivitet og bidrar til å redusere drivstoffkostnadene.

Ta gjerne kontakt med oss ved interesse eller videre spørsmål.
Besøk vår nettside for mer informasjon: www.norsjor.com