CSUB i Arendal har utviklet frittstående beskyttelse av brønnhode i GRP

Oljeselskapene ser i økende grad behovet for beskyttelse mot trålutstyr eller fallende gjenstander til undervannsutstyret.

Csub Bilde 4

Utviklingen av en risikobasert beskyttelsesfilosofi har i økende grad erstattet den regulatoriske drevne beskyttelsesfilosofien for undervannsfeltdesignet og som konsekvens har CSUB erfart at sin GRP Fishing Protection Structure (FPS) er et produkt som er svært aktuell for sine kunder.

GRP FPS er allerede levert på flere prosjekter, og markedsinteressen øker. Kundene setter pris på designet for sin konkurransedyktig pris, enkle installasjon og at den ikke er avhengig av brønnvarden for støtte skulle den bli utsatt for en kollisjon med trålutstyr.

Denne kan leveres som en enkelt enhet med luke for tilgang fra toppen eller med et avtakbart "tak" for å forbedre tilgangen under igangkjøring og levetid. Typisk størrelse er 17m x 17m x 8m og en omtrentlig vekt på 65te i luft, men størrelsene kan skreddersys til kundens behov.

GRP FPS-designen drives av 5 fokuspunkter.

  • Designet skal være uavhengig av havbunnsbrønnen
  • Trålvennlig design som reduserer laster fra støt med trålutstyr og dermed reduserer behovet for vekt for stabilisering
  • Enkel tilgang for operasjoner med ROV på brønn under igangkjøring og levetid
  • Enkel installasjon med lave krav til krokhøyde og krankapasitet
  • Høy grad av fleksibilitet med hensyn til havbunnstilstand

CSUB har utført en rekke tråltester ved SINTEF Hirtshals på GRP FPS-designet for å finne det optimale designet som resulterer i de laveste trållastene og unngår snagbelastninger. CSUB kan derfor designe strukturen for laster som er lavere enn de tabulerte lastene gitt i NORSOK U-001, og fortsatt være i henhold til alle NORSOK-krav. I tillegg vil strukturen være mer skånsom mot fiskeutstyr enn tilsvarende løsninger i stål.

Csub Bilde 3

CSUB forventer at etterspørselen etter GRP FPS vil øke i årene som kommer, drevet av at designet står alene og stadig flere brønner med krav om fiskebeskyttelse
Mer info finnes på: https://www.csub.com/

Csub Bilde 2