CSUB’s karløsning er valgt for det landanlegget for slakteferdig laks i Japan

CSUB har spesialisert seg på utvikling og produksjon av store konstruksjoner av glassfiber (GRP). Konsernet har olje & gass og akvakultur som hovedmarkeder, men leverer stadig mer til fornybar energi og anleggsbransjen. Hovedkontoret er i Arendal med produksjon på Eydehavn, på Bokn og i Klaipeda i Litauen.

Csub’s Karlø Sning
Datterselskapet HighComp levere karløsningen til Proximar Seafood’s oppdrettsanlegg for laks i Japan.

Anlegget, som er lukket og basert på rensing og gjenbruk av vann (såk. RAS-teknologi), vil kunne levere laks til det store japanske markedet samme dag som slakting. Det vil sikre suveren kvalitet og, ved å unngå flyfrakt av laksen, bærekraftig produksjon og distribusjon.

Kunden er oppdrettsselskapet Proximar Seafood. Kontraktsverdien for første utbyggingstrinn er på ca 50 millioner kroner. Kontrakten er en milepæl i selskapets strategiske målsetting om å bli en sentral internasjonal leverandør av løsninger til lakseoppdrett på land - en utvikling som er i ferd med å skyte fart basert på bedre vannrenseteknologi og stadig større krav til fiskevelferd, fiskehelse og bærekraft.

Leveransen omfatter kar i størrelse fra 3 til 18 meter i diameter samt vannveier for transport av fisk. Prosjekteringen vil foregå ved selskapets hovedkontor i Arendal og fabrikasjonen ved selskapets produksjonsanlegg i Klaipeda i Litauen. De første leveransene vil være på plass i Japan første kvartal 2022

Salgssjef, Fredrik Faye, som har ledet arbeidet med å få på plass denne kontrakten, sier at kontrakten markerer et gjennombrudd for selskapets produkter i Asia som er et marked i rivende utvikling.

- Glassfiberteknologien vår er meget godt tilpasset oppdrettsmarkedet, grunnet kombinasjonen av styrke, god overflate-finish, lavt CO2- avtrykk og konkurransedyktige priser.

Administrerende direktør, Anders Holm, forteller at selskapet er i betydelig vekst både innen olje & gass, marin fornybar energi og spesielt innen fiskeoppdrett.

- Vi er stolte over å ta del i utviklingen av en mer bærekraftig internasjonal sjømatsektor basert på norsk kompetanse og kapital, sier Holm.

Holm forteller videre at kontraktsinngåelsen er et resultat av en vellykket og langsiktig strategi for selskapet.

- Vi har gjennom de siste årene bygget opp en egen teknologiavdeling og satset betydelig på produktutvikling innen lukkede oppdrettsanlegg, olje&gass og innen markedet for marin fornybar energi. Denne kontrakten er ett av flere eksempler på at satsningen vår bærer frukter.

- Aktivitetsnivået er høyt, og vi øker vår kapasitet og kompetanse innen teknologiutvikling, prosjektering, fabrikasjon og montering. Vi vil i løpet av året flytte inn i nye lokaler på Skytebanen sentralt i Arendal for å ha plass til personalet som nå rekrutteres i forbindelse med den stadig økende ordremengden.

Les mer på www.csub.com / www.highcomp.no