Maritim Videregående skole Sørlandet har overtatt "MS Lofoten"

En høytidelig markering ifb. med overtakelsen mandag 5. juli kl. 13:00 ble avsluttet med flaggbytte fra Hurtigruten og til skolen.
Ny havn for skoleskipet er Marvika i Kristiansand.

3
Flaggbytte fra Hurtiruten juli til Maritim Videregående skole Sørlandet.

Mange av de som har bidratt deltok i markeringen. Fylkesordfører Arne Thomassen, varaordfører i Kristiansand Erik Rostoft og statssekretær Aase Marthe Horringmo var blant gratulantene.

Ulf Og Harald
Rektor Harald Rønning og Styreleder Alf Martin Woie

"Den største jobben er gjort av lederteamet ved skolen med daglig leder Tor Helge Egeland, rektor Harald Rønning og økonomi & adm. ansvarlig Kari Børseth. Tom Babinski har også vært en viktig brikke i forhandlingene" påpekte styreleder Alf Martin Woie i sin tale. Han og styret er svært tilfreds med avtalen som er inngått med Hurtigruten.

2
Lederteamet på skolen. Fra venstre Harald Rønning, Kari Børseth, styreleder Alf Martin Woie og Tor Helge Egeland.

Helge Grobæk, som i flere tiår har ledet Maritimt Forum Sør, har sammen med leder av Maritimt Forum Ivar Engan og Fride Solbakken leder av Maritimt Forum Stavangerregionen også vært viktige pådrivere og støttespillere for å få på plass kontakter. Det samme har flere av politikerne på «Agderbenken».

5
Tor Helge Egeland, Kari Børseth og Helge Grobæk.

DNB på Sørlandet har vært en viktig bidragsyter ifb. med finansiering av det nye skoleskipet.
Managementselskapet OSM i Arendal vil stå ansvarlig for bemanning og driften av skipet.

(Tekst & foto BRS.)