Maritimt Forum Sør takker Helge Grobæk for mange års innsats for den maritime næring på Sørlandet

Helge Grobæk har hatt "vakt" i nesten 30 år – de fleste av årene som daglig leder og de siste fem som styremedlem for Sørlandet Rederiforening.
https://www.maritimt-forum.no/...

Maritimt Forum Node
I 2015 var Helge Grobæk initiativtaker til samarbeidet med GCE NODE og sammen med CEO Anne Grete Ellingsen underskrev de avtalen i 2017. Foto: B.R. Saltermark

På årsmøtet til Maritimt Forum Sør ble Marie Borgen fra AS NYMO, Tor Helge Egeland fra Maritim videgående skole Sørlandet og Steinar Kristiansen fra Fagskolen i Agder valgt inn som nye medlemmer av styret og Eli Bell fra CSUB AS ble valgt som varamedlem – alle valgt for to år.
Arnt Olaf Knutsen fra Ugland Marine Services AS ble gjenvalgt som nestleder for 1 år.

Etter årsmøtet består styret av følgende medlemmer:

Leder:
Christoffer Jørgenvåg, RedRock AS

Styremedlemmer:
Arnt Olaf Knutsen, Ugland Marine Services AS - nestleder
Asle Olsen Vik, DNV
Marie Borgen, AS NYMO
Rune Hvass, Arendal Havn
Steinar Kristiansen, Fagskolen i Agder
Tom Fidjeland, GCE NODE er samarbeidspartner
Tor Helge Egeland, Maritim videgående skole Sørlandet

Varamedlemmer:
Eli Bell, CSUB AS
Karoline Meidell, Meidell Management

Vi takker Anne Karin Heier for en flott innsats i styret i fem år - de første for Mac Gregor Norway og siste året for Telenor Maritime.