Vi skal leve av olja i 50 år til

Vi skal leve av olja i 50 år til, sier administrerende direktør i næringsklyngen på Sørlandet GCE Node, Tom Fidjeland til Skipsrevyen.

Tom Fidjeland 2
- Det er viktig å få frem betydningen av olje og gass for norsk sysselsetting og skatteinntekter sier administrerende direktør Tom Fidjeland i GCE Node. Foto: Arne Roger Janse

Av Sigbjørn Larsen

I en fersk rapport fra Menon går det frem hvor mye verdiskaping i Agder som er knyttet til olje- og gassindustrien. Med 6800 årsverk og en omsetning på 7,1 milliarder er den blant de største og viktigste næringene i regionen.

- Det vil ta lang tid før noen andre er i nærheten, sier Fidjeland. Det er likevel en stund siden toppåret i 2013 da leverandørindustrien i Agder eksporterte for 40 milliarder til oljeservice og boreskip.

Må reorientere

- Jeg tror vi skal leve av olja i 50 år til, men sektoren vokser ikke lenger, så vi må i tillegg reorientere oss til områder som offshore vind, karbonfangst og lagring, sier Fidjeland. – Da kan vi skape ny vekst. Jeg vil si at norske maritime leverandører lykkes internasjonalt. Vi har fortsatt en eksportindustri med en sterk internasjonal posisjon. Bedrifter som MacGregor leverer store utstyrspakker til båter og rigger og er på full fart inn i vindindustrien.

Muligheter for Norge

- Jeg tror at offshore vind er det markedet som tydeligst vil vise vekst i tiden som kommer, sier Fidjeland. Norge ligger foran på flere områder, mens vi på andre områder ligger langt bak, for eksempel hva gjelder produksjonen av selve vindmøllene, fundamenter, ben og blader, påpeker Fidjeland. Jeg tror imidlertid det åpner seg et viktig område for norsk leverandørindustri innenfor flytende havvind, der det ikke er så mange etablerte aktører og verdikjeder. Innen karbonfangst og lagring, og nye drivstoff som hydrogen har også Norge og norsk industri muligheter til å hevde seg internasjonalt, avslutter Fidjeland.