Flott økning i antallet medlemmer

Dette gir grunnlag for å øke aktiviteten!

2018 Bjørn Saltermark
Bjørn R. Saltermark overtok som leder i 2017.

I løpet av 2021 har Maritimt Forum Sør økt fra 50 medlemmer til 74 - en nesten 50 % økning.

- En vekst i medlemsmassen på 24 er vi svært godt fornøyd med. Det skjer til tross for pandemien, men så har det, også dette til tross for pandemien, vært både omsetningsvekst og sysselsettingsvekst i den regionale maritime næringen gjennom året som har gått, sier Bjørn R. Saltermark , daglig leder i Maritimt Forum Sør. (MFS)

Forumet ble etablert i 1989 som utstyrsgruppen i Aust-Agder senere Maritimt Forum Agder med utstyrsbedrifter, maritime offentlige institusjoner, maritime skoler og kommuner som stiftere.

MFS har vært en viktig møteplass for hele den maritime næringen på Sørlandet og har nå medlemmer som representerer rederi, verft, havner, utstyrs- og tjenesteleverandører og utdanningsinstitusjoner, det offentlige med kommuner og fylkeskommunen samt personlige medlemmer.

Gjennom årene har det falt fra medlemmer spesielt etter oljeprisfallet i 2015, mens nye er kommet til, og antallet medlemmer fra Agder har aldri vært så høyt som i dag.

Alle bedrifter, institusjoner, skoler og kommuner som er medlem i Maritimt Forum Sør, finner du her.

Mange av de planlagte aktiviteter for 2021 ble gjennomført og har gitt resultater:

Maritim videregående skole Sørlandet var igang på nytt - opptak av elever i august 2021.
DNB, Maritimt Forum sentralt, Maritimt Forum Stavangerregionen, Norges Rederiforbund & MFS var sentrale ifb. med å få på plass finansiering til oppkjøpet av "MS Lofoten" samt å få på plass driftsmidler til skolen som nå har 42 elever. https://www.maritimt-forum.no/sor/nyheter/2021/det-nye-skoleskipet-til-maritimt-videregaende-skole-sorlandet-ms-lofoten-ble-overtatt-5-juli

Rekruttering til den maritime bransjen har hatt prioritet.
Samarbeidet med Maritim Opplæring Sørøst Norge (MOSN) og Maritim avd. ved Fagskolen i Agder resulterte i god kontakt med avgangselever ved ungdomsskolene i Agder samt VG1 & VG2 elever om rekruttering. Både nettmøter og fysiske møter ble gjennomført med skolene. Skoleskipet MS GANN var i Arendal 27. september i regi av MOSN og over 430 elever fikk presentasjon om bord. Opplegget er støttet av Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse.

Nytt rekrutteringsopplegg er planlagt i ukene 5, 6 og 7 for høstens inntak i samarbeid med de ovenfor nevnte og MS Lofoten samt Kvadraturen VGS. Buss blir satt opp for transport av de interesserte avgangselever ved ungdomsskolene fra Grimstad til Flekkefjord for et dagsbesøk på Fagskolen i Agder, Kvadraturen VGS og om bord MS Lofoten til Maritim videregående skole Sørlandet. Vi håper på god interesse!

«Blått Forum Agder» og «Kompetansepilot Agder».
MFS er representert og har deltatt i flere møter og samlinger organisert av Agder Fylkeskommune. Nye møter og samlinger er underplanlegging for 2022.

Politisk påvirkning:
Flere nettmøter med partier organisert av Maritimt Forum sentralt. En stor takk til lokale MFS-medlemmer som har bidratt! Både nettmøter og fysisk møte med «Agderbenken» er gjennomført av MFS. https://www.maritimt-forum.no/sor/nyheter/2021/forste-motet-med-den-nye-agderbenken

Neste møte blir ettermiddagen 23. mars - dagen før "Årskonferansen" til Norges Rederiforbund.

«Maritimt Sommerforum» ble gjennomført 11. august hos MacGregor i Arendal med 52 deltakere. Gode tilbakemeldinger på programmet, stemningen var god på båtturen og under grillingen etterpå!

Foredragsholdere var:

- Kine Broms Sletengen fra Greenstat Energy AS: Hydrogen prosjekter i Norge.

- Hilde Smedal Thunes fra Cefront Technology AS: Cargo Transfer Vessel (CTV) i Brasil.

- Ole Johan Harnes fra DNV: Alternative Drivstoff – Ammoniakk og Hydrogen.

- Kåre Andersen fra Arendal Kommune: Oppdatering på batterifabrikken til MORROW.

Bilde 1

Tre nye medlemmer fikk presentert seg:

- Always Cargo AS med gründeren Birgith Rosseland.

- Dunlop Hiflex Norway med Tom Jørn Johansen som er Country Manager Offshore & Marine.

- Norsjór AS med gründerne Jarle Haugereid og Kennet Karlsen.

Bilde 3

En fantastisk flott kveld og god stemning på båtturen rundt Hisøy.

Bilde 2

Noen bedrifter ser på disse samlingene som så viktig at det stiller "mannsterke"!

2021 08 11 Air Products
Air Products prioriterer alltid å delta med flere og denne gangen stilt fem fra bedriften.

Tett oppfølging fra Maritimt Forum sentralt.

I tillegg til de ukentlige nettmøtene ble det også gjennomført en fysisk samling i Oslo 24.- 25. august for de åtte lederne av de regionale Maritime fora.

2020 08 24 Mf Samling I Oslo

Kompetanseheving:

  • Kurs i «Inbound Marketing» ble gjennomført 27 april. Nytt kurs er planlagt i Arendal i Q1-2022.
  • To-dagers kurs: «Forhandlingsteknikk» gjennomført på Strand Hotel Fevik. Over 60 har til nå deltatt og gitt veldig god tilbakemelding så kurset settes opp igjen for 3. gang i mars 2022.
    Kurs i Forhandlingsteknikk – fra forberedelse til avtaleinngåelse (gcenode.no)
  • 11 frokostmøter er i høst gjennomført av GCE NODE hvor medlemmer av MFS har fått mulighet til å delta. Nye frokostmøter er satt opp for 1. halvår 2022.
    Følg med her:
    Events | GCE NODE

I desember måtte Maritimt Juleforum utsettes, men programmet blir satt opp i Arendal på Clarion Tyholmen Hotel - så snart det lar seg gjøre.

2021 09 08 Kbk Foredragsholdere
Foredragsholdere var Gunnar Beisland fra GARD, Anne Lene Dale fra Kystvett AS og Gunnar Angeltveit fra Krisehåndtering AS.

I regi av Krisehåndtering AS 8. september ble kurset: «Krisehåndtering, beredskap & krisekommunikasjon" gjennomført på Strand Hotel.

Tilbakemeldingene var så gode og styret i MFS har besluttet at det skal etableres et forum for Krisehåndtering, beredskap & krisekommunikasjon i samarbeid med Sørlandet Rederiforening.
Planen er at kurset blir settes opp igjen ila. året og da også med medietrening.

Bilde Kurs