Maritim rekruttering

Rekruttering til maritime fag er i full gang på Sørlandet. Interesserte elever fra skoler i Agder hentes med buss til Kristiansand for å besøke MS Lofoten, Kvadraturen videregående skole og Fagskolen i Agder. Søknadsfrister for opptak er 1. og 15. mars.
Det er Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse som støtter rekrutteringsarbeidet.

Fme Bussen Ms Lofoten

Elever fra Vassmyra skole i Mandal, Tinntjønn skole i Søgne, Grim og Vigvoll skoler i Kristiansand var først ute med å benytte den flotte muligheten.

Ungsomsskole Elever 2

Besøket var godt forberedt og elevene ble tatt godt imot. På Kvadraturen vgs. ønsket viserektor Cecile Gitmark velkommen, fortalte om skolens historie og presenterte muligheter for de besøkende.

Viserektor På Kvadrartruren 1
Ungsomsskole Elever 09 02 22 2
Så fikk elever fra Birkenlund Ungdomssskole og Sam Eyde vgs. i Arendal samt Dahlske vgs. i Grimstad samme mulighet.

Sammen med elevene hadde Tore Lindebø og Robby Madsen laget et veldig godt opplegg hvor deres elever presenterte sine avdelinger for industri og maritime fag. https://www.vilbli.no/nb/nb/no...

Tore L 2
Kvadraturen 1

Veldig flott og viktig at jenter også velger slike fag - bransjen trenger flere damer med denne kompetansen!

Jenter Velger Maritime Industrifag 2
Amalie Simonsen Eidissen og Emma Vigebo Jahnsen viste sine ferdigheter

Neste stoppested var Fagskolen i Agder hvor muligheter med simulator for navigasjon (bro) og maskinrom ble vist.
Til høsten flytter skolen inn i nytt flott bygg i Grimstad. https://fagskoleniagder.no/studietilbud/maritime-fag/

Navigasjonsimulator 2
Studieleder maritim - Steinar Kristiansen og Erlend Johansen viser mulighet med navigasjonssimulatoren for Tobias Larsen, Abdullah Shweish og Bjarne Andre Olsen. Fire skip kan opereres samtidig - et av dem "gikk på grunn"..
Maksinromssimulator
Fabian Danielsen og Mads Solberg får veiledning av Magne Mydland i maskin kontrollrommet etter at Vetle N. Krossbekk og Fabian L. Danielsen har "forårsaket brann" i maskinrommet.
Maritim Rekruttering

Bussen tok de videre til Maritim Videregående skole Sørlandet hvor lunsj ombord MS Lofoten var forberedt av team til stuert Thor Adolf Brusletta.
Rektor Harald Rønning presenterte muligheter ved skolen og ga elevene en omvisning ombord sammen med skipets kaptein Johan Brandvik og maskinsjef Denis Cikotic. https://maritim-vgs.no/

Ms Lofoten Presentasjon 3

Dhani Julian Norberg fra Horten måtte stå opp midt på natta for å rekke rekrutteringsopplegget organisert av Maritim Opplæring Sørøst og Maritimt Forum Sør. Dhani har allerede bestemt seg for å søke plass ombord MS Lofoten.

(Tekst og foto BRS.)

Dhani Julian Norberg 2
Dhani Julian Norberg og adjunkt Robby Madsen som er faglærer ved teknologi- og industrifag