Om oss

Maritimt Forum Agder ble stiftet i 1989 året før Maritimt Forum sentralt.
Klyngen har vært en viktig møteplass for hele den maritime næringen i regionen.
Vi har medlemmer som representerer rederier, verft, utstyrsleverandører, tjenesteleverandører og det offentlige.

Vi arbeider for saker som den maritime næringen og vår medlemsmasse mener er viktig.
Vår visjon er å være synlig, ha sterk påvirkning og være en relevant møteplass for den maritime verdikjeden i regionen.

Våre kjerneområder er:

  • Nettverk
  • Politisk påvirkning
  • Rekruttering og omdømme

Gjennom ulike aktiviteter (møter og middager) ønsker vi å skape et godt møtested der aktører fra næringen treffes. Her kan en utveksle erfaringer, vurdere tettere samarbeid og ta opp saker av betydning for sin virksomhet. Alle ansatte hos våre medlemsbedrifter har tilgang til disse møtene. MFS samarbeider tett med GCE NODE, det drar medlemmer fordeler av med redusert deltakeravgift på arrangement som gjennomføres.

Vi er talsperson for våre medlemsbedrifter inn mot sentrale, regionale og lokale politikere. Gjennom vårt kontaktnett bistår vi også som tilrettelegger og døråpner for våre medlemsbedrifter.
På Sørlandet har vi nærmere 40 medlemmer, disse består av rederier, bedrifter, havner, utdanningsinstitusjoner og kommuner.

Medlemskontingenten er avhengig av antall ansatte.
- Med 0-3 ansatte vil kontingenten være kr. 3 000
- Med mellom 4-24 ansatte er kontingenten kr. 6 000
- Over 25 ansatte gir en kontingent på kr. 8 000.
- Kommuner og Fylkeskommuner kontingent på kr. 5 000.
- Havner er kontingenten på kr. 6 000
- Skoler, personlige medlemmer og rederiforeninger kr. 1000

Som medlemmer vil bedriften deres bli presentert på våre nettsider og som egen sak i nyhetsbrevet vårt som sendes ut en gang i kvartalet.

Info om rammebetingelser og de forskjellige partiers posisjon i forhold til det som er viktig for næringen

Alle ansatte hos dere har mulighet til å motta nyhetsbrev og invitasjoner fra oss, samt delta på våre arrangementer.

I tillegg til en bedriftspresentasjon deler vi gjerne nyheter/saker som dere ønsker å videreformidle til medlemmene av Maritimt Forum. Vi er også behjelpelige med å markedsføre eventuelle arrangement dere måtte ha.

Kontakt tlf.: +47 906 63 310
E-post: bjorn@gcenode.n