Om oss

Maritimt Forum Agder ble stiftet i 1989 året før Maritimt Forum sentralt og har vært en viktig møteplass for hele den maritime næringen i regionen.
Vi har medlemmer som representerer rederier, verft, havner, utstyrs- og tjenesteleverandører samt det offentlige.

Vi arbeider for saker som den maritime næringen og vår medlemsmasse mener er viktig. Vår visjon er å være synlig, ha sterk påvirkning og være en relevant møteplass for den maritime verdikjeden i regionen.

Våre kjerneområder er:

  • Nettverksbygging
  • Kompetanseheving blant medlemmene
  • Politisk påvirkning
  • Rekruttering og omdømme

Gjennom ulike aktiviteter (møter, workshops, kurs og middager) ønsker vi å skape et godt møtested der aktører fra næringen treffes. Her kan en utveksle erfaringer, vurdere tettere samarbeid og ta opp saker av betydning for sin virksomhet. Alle ansatte hos våre medlemsbedrifter har tilgang til disse møtene. MFS samarbeider tett med klyngen GCE NODE noe medlemmer drar fordeler av med redusert deltakeravgift på arrangement og kompetansehevende tiltak som gjennomføres.

Vi er talsperson for våre medlemsbedrifter inn mot sentrale, regionale og lokale politikere. Gjennom vårt kontaktnett bistår vi også som tilrettelegger og døråpner for våre medlemsbedrifter.
På Sørlandet har vi godt over 40 medlemmer, disse består av rederier, havner, utstyrs- og tjenesteleverandører, utdanningsinstitusjoner og kommuner.

Medlemskapet er todelt, alle betaler en medlemsavgift kr. 1 000 og noen en serviceavgift som er avhengig av antall ansatte.
- Med 0-3 ansatte: medlemsavgift kr. 1 000 og serviceavgift kr. 2 000 + MVA
- Med mellom 4-24 ansatte: medlemsavgiften kr. 1 000 og serviceavgift kr. 5 000 + MVA
- Over 25 ansatte: medlemsavgift kr. 1 000 og serviceavgift kr. 7 000 + MVA
- Kommuner/Fylkeskommunen: medlemsavgift kr. 1 000 og serviceavgift kr. 4 000 + MVA
- Havner: medlemsavgift kr. 1 000 og serviceavgift kr. 5 000 + MVA
- Skoler, rederiforeninger og personlige medlemmer: kun medlemsavgift kr. 1000

Som medlem får bedriften presentere seg på våre nettsider og som egen sak i nyhetsbrevet vårt som sendes ut en gang i kvartalet.

Info om rammebetingelser og de forskjellige partiers posisjon i forhold til det som er viktig for næringen. "Agderbenken" og ordførere blir holdt oppdatert jevnlig på status og utfordringer i næringen.

Alle ansatte hos dere har mulighet til å motta nyhetsbrev og invitasjoner fra oss, samt delta på våre arrangementer.

I tillegg til en bedriftspresentasjon deler vi gjerne nyheter/saker som dere ønsker å videreformidle til medlemmene av Maritimt Forum. Vi er også behjelpelige med å markedsføre eventuelle arrangement dere måtte ha.


MEDLEMSFORDELER

Ved å melde din bedrift inn i Maritimt Forum Sør vil du blant annet nyte godt av følgende fordeler:

  • Næringspolitisk innflytelse
  • Kompetanseheving og relevante kurs
  • Lett tilgang til et tverrfaglig og interessant nettverk av potensielle kunder og samarbeidspartnere
  • Gratis deltakelse på de fleste frokost- og lunsjmøter
  • Rabatt på de fleste seminarer og dagskonferanser
  • Sosiale arrangementer


Kontakt tlf.: +47 906 63 310
E-post: bjorn@gcenode.no