Kontakt

Maritimt Forum Sør
Slottsquartalet, Tordenskjoldsgt. 9 N-4612 Kristiansand
Org. nr. 899 261 852 MVA
Bankkonto nr.: 1503.33.39426

Daglig leder/ General Manager
Bjørn R. Saltermark
E-post: bjorn@gcenode.no
Mobil: +47 906 63 310
Saltemark Bj├©Rn Roald Web