Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere til Maritimt Forum Sør er:

GCE NODE
Sekretariatsfunksjonen for Maritimt Forum Sør kjøres som et prosjekt i NODE og man samarbeider om flere aktiviteter.
NODE ble stifte i 2006 og ble "Global Center of Expertise" (GCE) i 2014. Klynge med rundt 90 bedrifter og leverer verdensledene teknologi, produkter og tjenester til den globale energi og maritime industrien. Fokus har vært og er å bygge kompetanse og F&U samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere. Hovedmålet er å sikre konkurransekraft, forsterke utvikling av nye produkter og tjenester samt overføre kunnskap og teknologi til nye markeder på en bærekraftig måte.
GCE NODE er en del av "Norwegian Innovation Clusters program".
Mer info finnes på www.gcenode.no

Fagskolen i Agder (Campus Kristiansand og Grimstad)
Fagskole er en yrkesrettet høyere utdanning for de som har fagbrev / svennebrev eller minst 5 år relevant praksis (realkompetanse) innen aktuelt fagområde. Ved Fagskolen i Agder har de tekniske og de maritime utdanningene omfang på to år. I tillegg tilbys utdanning på deltid (4 år) på noen av de tekniske linjene. Utdanningen innen helsefag har omfang på ett år.
Skolen har i mange år samarbeidet med Maritimt Forum Sør og er også medlem.
Mer info finnes på https://fagskoleniagder.no/

Sørlandets Maritime Videregående Skole - (Skoleskipet Sjøkurs)
Sørlandets Maritime videregående skole er en stiftelse/privat videregående skole som ligger ved Kongshavn i Kristiansand. Skolen hadde 60 elever fordelt på vg1 Teknikk og industriell produksjon og på vg2, Maritime fag. MS «Sjøkurs» var skolens eget skoleskip i opplæringen og ble brukt som elevenes internat. Skolen følger de samme læreplanene som en statlig videregående skole, og etter Vg2 går man ut i lære som enten; Matros eller Motormann. Etter to år i lære, går man opp til fagprøve.
Den store forskjellen på vår skole og en statlig videregående skole var inntil 2019 et eget skoleskip (tidligere hurtigrute skip «Rangvald Jarl»). (Skipet ble bruk i utstrakt grad i undervisningen. Skipet innehar alle påkrevde sertifikater, og er underlagt Klasse (DNV) og Maritime myndigheters kontroll og oppfølgnings krav for å kunne seile som Passasjerskip, 120 totalt antall personer ombord.)
Oppfølgingen rundt den enkelte elev er svært god hos oss, da vi er en liten skole med dyktige og dedikerte lærere. Vi har en praktisk tilnærming i undervisningen som gjør at elevene blir motiverte, og mange fullfører studiene hos oss med veldig gode resultater. Motiverte elever og lærere er en viktig nøkkelfaktor til dette. Skolens hjemmeside: https://www.sjoekurs.no/om-sko...

Sørlandets Rederiforening
Sørlandet Rederiforening er en av 6 kretsforeninger i Norges Rederiforbund. Det ledes av et styre på inntil 7 medlemmer fra de forskjellige rederibedriftene som er medlem. Foreningen arbeider hovedsakelig med å tilrettelegge faglige medlemsmøter med vekt på markedsforhold, teknologi og kompetanseutvikling. Foreningen har i over 20 år samarbeidet med Maritimt Forum Sør også som medlem.

Young Ship Sørlandet
Youngship Sørlandet er et fremtidsrettet nettverk for unge yrkesutøvere (under 40 år) i Sør-Norges maritime bransje. Med en dyp tilknytning til lokale tradisjoner og historie, samt et sterkt fokus på den stadig skiftende fremtiden, ønsker vi å gi våre medlemmer et faglig nettverk og kompetansebyggende arena.
Youngship inkluderer alle aspekter av maritim næring, og har som visjon å bidra til at både medlemmer, sponsorer, samarbeidspartnere og nettverk i regionen løftes i et internasjonalt perspektiv. Youngship gir en plattform som gjør at alle våre medlemmer kan bygge bedre forståelse og kompetanse innen den maritime industrien, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. http://www.youngship.com/depar...