Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere til Maritimt Forum Sør er:

GCE NODE
Sekretariatsfunksjonen for Maritimt Forum Sør kjøres som et prosjekt i NODE og man samarbeider om flere aktiviteter.
NODE ble stifte i 2006 og ble "Global Center of Expertise" (GCE) i 2014. Klynge med rundt 90 bedrifter og leverer verdensledene teknologi, produkter og tjenester til den globale energi og maritime industrien. Fokus har vært og er å bygge kompetanse og F&U samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere. Hovedmålet er å sikre konkurransekraft, forsterke utvikling av nye produkter og tjenester samt overføre kunnskap og teknologi til nye markeder på en bærekraftig måte.
GCE NODE er en del av "Norwegian Innovation Clusters program".
Mer info finnes på www.gcenode.no

Fagskolen i Agder (Maritim avd. Campus Kristiansand )
Fagskole er en yrkesrettet høyere utdanning for de som har fagbrev / svennebrev eller minst 5 år relevant praksis (realkompetanse) innen aktuelt fagområde. Ved Fagskolen i Agder har de tekniske og de maritime utdanningene omfang på to år. I tillegg tilbys utdanning på deltid (4 år) på noen av de tekniske linjene. Utdanningen innen helsefag har omfang på ett år.
Mer info finnes på https://fagskoleniagder.no/
Skolen har i mange år samarbeidet med Maritimt Forum Sør og er også medlem.


Maritim Videregående skole (MVGS)
MVGS er en skole på Sørlandet med eget skoleskip, MS Lofoten. Skipet kommer fra Hurtigruten og er en veldig populær og fin båt. Pr i dag innehar skipet alle påkrevde sertifikater, er underlagt Klasse DNV og Maritime myndigheters kontroll, samt oppfølgningskrav for å kunne seile som passasjerskip med totalt 120 personer ombord. Skolelokalene ligger i flotte omgivelser i Marvika på Lund i Kristiansand hvor også skipet stasjoneres. Skolen er godkjent for 45 elever på vg2 Maritime fag og tilbyr utdanning til matros eller motormann. Mye av undervisningen skjer ombord på skipet der elevene får praktisk erfaring som sjømenn. Flere ganger i året reiser vi på tokt i inn og utland. Alle elever som har fullført Vg1 TIP eller Vg1 Elektro og har ungdomsrett, kan søke hos oss. Elevene får bo på egne lugarer ombord på skipet og det regnes som en del av utdanningen. På grunn av boplikten får alle elevene borteboerstipend, uavhengig av hvor de kommer fra. Skolen har søkere fra hele landet og er kjent for sitt gode miljø og dyktige lærere med god formidlingsevne. Mange av elevene våre fullfører studiene hos oss med veldig gode resultater. Motiverte elever og lærere er en viktig nøkkelfaktor til dette. Etter Vg2 kan de som ønsker det begynne rett i lære og ta fagbrev når 2 års læretid er fullført. Noen velger å utdanne seg videre på Teknisk Fagskole eller Universitet/Høgskole for å bli maskinsjef, styrmann eller Kaptein. Et av skolens slagord er: Utdanning på Maritim Videregående skole Sørlandet gir elevene "Et hav av muligheter".I 2021 praktiserer skolen fortløpende opptak fram til skolestart, så søk nå på skolens hjemmeside: http://maritim-vgs.no/
Skolen har i mange år samarbeidet med Maritimt Forum Sør og er også medlem.

Sørlandets Rederiforening (SR)
SR er en av 6 kretsforeninger i Norges Rederiforbund. Det ledes av et styre på inntil 7 medlemmer fra de forskjellige rederibedriftene som er medlem. Foreningen arbeider hovedsakelig med å tilrettelegge faglige medlemsmøter med vekt på markedsforhold, teknologi og kompetanseutvikling.
Foreningen har i over 20 år samarbeidet med Maritimt Forum Sør og er også medlem.

Young Ship Sørlandet
Youngship Sørlandet er et fremtidsrettet nettverk for unge yrkesutøvere (under 40 år) i Sør-Norges maritime bransje. Med en dyp tilknytning til lokale tradisjoner og historie, samt et sterkt fokus på den stadig skiftende fremtiden, ønsker vi å gi våre medlemmer et faglig nettverk og kompetansebyggende arena.
Youngship inkluderer alle aspekter av maritim næring, og har som visjon å bidra til at både medlemmer, sponsorer, samarbeidspartnere og nettverk i regionen løftes i et internasjonalt perspektiv. Youngship gir en plattform som gjør at alle våre medlemmer kan bygge bedre forståelse og kompetanse innen den maritime industrien, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. http://www.youngship.com/depar...