Styret

Styret i Maritimt Forum Sør består av:

(Bilde av styret vil komme)

Tom Cantero Air Products - CEOStyreleder
Christoffer JørgenvågRedRock AS - CEO
Nestleder i styret
Høye G. HøyesenGCE NODE - CEOStyremedlem
Ann-Kari Heier
Telenor Maritime - COO
Styremedlem
Arnt Olaf Knutsen
AS Nymo - Styreformann
J.J Ugland - Ass. CEO
Styremedlem
Helge GrobækSørlandets RederiforeningStyremedlem
Olav J. Neset
Mandal Havn KF - Havnefogd
Styremedlem