Styret

Styret i Maritimt Forum Sør består etter årsmøtet i 2020 av:

(Bilde av styret vil komme)

Christoffer JørgenvågCEO i RedRock ASStyreleder
Arnt Olaf Knutsen
Styreformann i AS Nymo
Ass. CEO i Ugland Marine Services AS
Nestleder i styret
Rune Hvass
Havnefogd i Arendal Havn KF
Styremedlem
Ann-Kari Heier
COO i Telenor Maritime AS
Styremedlem
Asle Olsen Vik
Leder Kristiansand kontoret til DNV-GL
Styremedlem
Helge GrobækSørlandets RederiforeningStyremedlem
Tom Fidjeland
CEO
GCE NODE fast styreplass
Styremedlem flg.
samarbeidsavtale

Varamedlemmer:
Marie Borgen - AS NYMO (ny 2020)
Karoline Meidell - Meidell Management (ny 2020)

Styret består av inntil 6-8 medlemmer, inklusiv styreleder og 2 varamedlemmer. Styret velges av Årsmøtet.
Ledende ansatte i deltakerbedriftene er valgbare til styreverv i MFS. Om et styremedlem slutter i deltakerbedriften i løpet av valgperioden og går over til et annet medlem fortsetter den for den nye bedriften. Hvis ikke blir styremedlemmet automatisk erstattes med den som går inn i samme posisjon eller tilsvarende i deltakerbedriften.

Valgkomité:
Odd Grønneberg (ny i 2019)
Tom Cantero (ny i 2020)
CEO i GCE NODE har fast plass i valgkomiteen.

Styremedlem som går ut av styret i MFS går inn i valgkomiteen.
Den består av 2-3 deltakere som velges av Årsmøtet.