Styret

Christoffer Jørgenvåg
Styreleder Christoffer Jørgenvåg fortsetter som styreleder

Styret i Maritimt Forum Sør består etter årsmøtet 27. april 2021 av:


Christoffer JørgenvågCEO i RedRock ASStyreleder
Arnt Olaf Knutsen
Ass. CEO i Ugland Marine Services AS
Nestleder i styret

(Styreleder i AS Nymo)

Rune Hvass
Havnefogd i Arendal Havn KF
Styremedlem (ny 2020)
Marie Borgen
HSE & HR leder
AS NYMO
Styremedlem (ny 2021)
Asle Olsen Vik
Leder Kristiansand kontoret til DNV
Styremedlem (ny 2020)
Tor Helge EgelandLeder Maritim VGS Sørlandets Styremedlem (ny 2021)
Steinar Kristiansen Leder maritim avd.Fagskolen i Agder
Styremedlem (ny 2021)
Tom Fidjeland
CEO i GCE NODE
Styreplass i flg. samarbeidsavtale
Karoline MeidelLeder i Meidell Management

Varamedlem (ny 2020)
Eli BellV.P. Engineering i CSUB ASVaramedlem (ny 2021)
Valgkomité:
Tom Fidjeland
CEO i GCE NODE
Fast plass
Tom CanteroCEO i Air Products
Ny i 2020

Styremedlem som går ut av styret i MFS ønskes inn i valgkomiteen.

Den består av 2-3 deltakere som velges av Årsmøtet.


Arnt Olaf K 2021
Arnt Olaf Knutsen fra Ugland Marine Services har vært nestleder i flere år.
Tom Fidjeland 8883
CEO i GCE NODE har fast styreplass - Tom Fidjeland
Rune Hvass
Styremedlem fra Arendal Havn - Rune Hvass
Karoline Meidell 3
Karoline Meidell representerer både Meidell Management og Young Ship Sørlandet
Eli Bell
Eli Bell - har jobbet 7 år i CSUB.