Styret

Styret i Maritimt Forum Sør består etter årsmøtet i 2020 av:


Christoffer JørgenvågCEO i RedRock ASStyreleder
Arnt Olaf Knutsen
Ass. CEO i Ugland Marine Services AS
Nestleder i styret

(Styreleder i AS Nymo)

Rune Hvass
Havnefogd i Arendal Havn KF
Styremedlem
Ann-Kari Heier
COO i Telenor Maritime AS
Styremedlem
Asle Olsen Vik
Leder Kristiansand kontoret til DNV
Styremedlem
Helge GrobækSørlandets RederiforeningStyremedlem
Tom Fidjeland
CEO i GCE NODE
Styreplass i flg. samarbeidsavtale
Marie Borgen AS NYMO
Varamedlem (ny 2020)
Karoline MeidelMeidell Management

Varamedlem (ny 2020)
Valgkomité:
Tom Fidjeland
CEO i GCE NODE
Fast plass
Tom CanteroCEO i Air Products
Ny i 2020

Styremedlem som går ut av styret i MFS kan gå inn i valgkomiteen.

Den består av 2-3 deltakere som velges av Årsmøtet.