Styret

Styret i Maritimt Forum Sør består etter årsmøtet 27. april 2021 av:


Christoffer JørgenvågCEO i RedRock ASStyreleder
Arnt Olaf Knutsen
Ass. CEO i Ugland Marine Services AS
Nestleder i styret

(Styreleder i AS Nymo)

Rune Hvass
Havnefogd i Arendal Havn KF
Styremedlem (ny 2020)

Asle Olsen Vik
Leder Kristiansand kontoret til DNV
Styremedlem (ny 2020)
Tor Helge EgelandLeder Maritim VGS Sørlandets Styremedlem (ny 2021)
Steinar Kristiansen Leder maritim avd.Fagskolen i Agder
Styremedlem (ny 2021)
Tom Fidjeland
CEO i GCE NODE
Styreplass i flg. samarbeidsavtale
Karoline MeidelLeder i Meidell Management

Varamedlem (ny 2020)
Eli BellV.P. Engineering i CSUB ASVaramedlem (ny 2021)
Valgkomité:
Tom Fidjeland
CEO i GCE NODE
Fast plass
Tom CanteroCEO i Air Products
Ny i 2020

Styremedlem som går ut av styret i MFS ønskes inn i valgkomiteen.

Den består av 2-3 deltakere som velges av Årsmøtet.


Christoffer Jørgenvåg
Christoffer Jørgenvåg fra Red Rock kom inn i styret i 2018 og ble valgt til styreleder i 2020
Arnt Olaf K 2021
Arnt Olaf Knutsen fra Ugland Marine Services har vært nestleder i flere år.
Tom Fidjeland 8883
CEO i GCE NODE har fast styreplass - Tom Fidjeland kom inn i august 2020
Rune Hvass
Styremedlem fra Arendal Havn - Rune Hvass kom inn i 2020
Eli Bell
Eli Bell - har jobbet i CSUB siden 2014 og kom inn i styret 2021
Karoline Meidell 3
Karoline Meidell representerer både Meidell Management og Young Ship Sørlandet. I tillegg er hun sekretær for Sørlandet Rederiforening