Hvordan oppnå en fremtidsrettet sjøtransportnæring?

Hvor Norges Rederiforbund, Rådhusgata 25
Pris Gratis

Samferdselsministeren vil innlede om regjeringens politikk for å flytte last fra land til sjø, vi vil diskutere både hva som ikke har fungert til nå, og hvilke endringer som skal til for å lykkes i fremtiden

Nr Sjøtransport 2018 Innledere

Rederiforbundets medlemmer innen nærskipsfart inviterer til åpent seminar om fremtidens sjøtransport. Det blir gode innledere og friske debattanter.

Samferdselsministeren vil innlede om regjeringens politikk for å flytte last fra land til sjø, vi vil diskutere både hva som ikke har fungert til nå, og hvilke endringer som skal til for å lykkes i fremtiden. Vi vil også se nærmere på hvilke muligheter som finnes innenfor fornyelse av flåten. Det blir aktører både fra politikk, næring, finans og miljø.

Du vil også møte Riksrevisor Per-Kristian Foss, Idar Kreutzer fra Finans Norge, Wenche Nistad fra GIEK, Marius Holm fra Zero, Susanne Vinje fra Hydro, Øyvind Leistad fra ENOVA, og en rekke representanter fra næringen.

Dørene åpnes kl. 11.30 – kaffe og lett servering

Påmelding: innen 9. november


Arrangør

Norges Rederiforbund