Invitasjon til årets torskemiddag

Hvor Stavanger Søemandsforening, Nedre Strandgate 17
Pris 900 eks. mva

Det er en glede å ønske våre medlemmer i Stavanger Rederiforening og Maritimt Forum velkommen til årets torskemiddag. Årets innledning holdes av manusforfatteren bak høsten storserie "Lykkeland", Mette M. Bølstad.

Lykkeland

Hun vil fortelle mer om bakgrunnen for serien, utfordringer underveis og sine tanker rundt vår nære historie. Kanskje avslører hun hvilket rederi som har vært inspirasjon for fortellingen om Nymans Rederier...

Torskemiddagen avholdes 5. mars, og tradisjonen tro vil også årets arrangement holdes i Søemandsforeningens lokaler. Torsken, samt dessert serveres av City Bistro.


Arrangør

Stavanger Rederiforening og Maritimt Forum for Stavangerregionen