Nasjonalt seminar om autonome vannbusser

Hvor Utenriksterminalen, Stavanger Havn
Pris 950

Velkommen til seminar om å transportere mennesker og sykler over korte strekninger i små elektriske autonome båter, såkalte vannbusser.

Broer, asfalt og motoriserte kjøretøy utkonkurrerte til en viss grad robåten som foretrukket fremkomstmiddel i bynære områder ved kysten. I det senere er det initiert flere prosjekt, både i Norge og andre steder i Norden, som flytter flere kollektivreisende tilbake til sjøveien.

Autonome Vannbusser
Illustrasjon: Konseptmodell designet av Deen Abdallah Abdelrahman, Sondre Sperre, Andrea Kaspersen og Veronika Mikelsone, (SEAL) studenter ved Universitet i Sørøst-Norge.

Norge har utallige korte vannstrekk der elektriske, autonome båter kan forflytte mennesker og sykler mer effektivt og miljøvennlig enn på land. I tillegg kan det komme til å blåse nytt liv i kystnære rekreasjonsområder og utvide bykjernen enkelte steder.

Nordic Edge Smart City Innovation Cluster (Arena Smartbyklyngen) har i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge gleden av å invitere til seminar om vannbuss og de prosjekt – og forretningsmuligheter som knytter seg til dette.

Dette er det første av to seminar der målet er å samle aktører fra det offentlige, private og akademia som arbeider med vannbuss for få å oversikt over hva som faktisk rører seg innen dette spennende feltet av Smartby-mobilitet. Neste runde blir på testområder for autonome fartøy i Horten 23. mai 2019.

Påmeldingsfrist: 11. jan kl.12:00

Program:
10:00-11:00 Velkommen. Presentasjoner blant annet fra:
Vannbuss Stavanger havnebasseng
Haugesund
Sundbåten/Kristiansund
Trondheim
Arendal
Tønsberg
11:00-11:45 «Autonom, miljøvennlig persontransport på vann og sjø. Aktiviteter på Universitet i Sørøst-Norge, USN», v/ Jon Ulvensøen, Prosjektleder HSN Partnerskap, Ledelsen Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
11:45-12:30 Lunsj
12:30-13:00 «Sikkerhet i havnebassenget», v/ Kenneth A. Pettersen, Førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger (UiS)
13:00-13:30 «Autonomi - fra enkle automatiske operasjoner via fjernovervåkning og – kontroll til helt autonome og ubemannede objekter», v/DNV GL
13:30-14:00 «Sjøfartsdirektoratets rolle og aktiviteter knyttet til autonomi», v/ Sjøfartsdirektoratet
14:00-14:15 Pause
14:15-16:45 Gratis Dialogkonferanse– presentasjoner fra leverandørindustrien
16:45-1700 Spørsmål og avslutning

‍Hjertelig velkommen!

‍For spørsmål om arrangementet, ta kontakt med leder for Smartbyklyngen, Stig Finnesand: stig@nordicedge.org / 901 61 009

Merk at dagen avsluttes med dialogkonferanse med leverandørindustrien. Invitasjon og møtereferat fra dette vil publiseres på Doffin.


Arrangør

Seminaret arrangeres i samarbeid med Kolumbus, Rogaland fylkeskommune, CID Stavanger Sentrum, Universitetet i Sørøst-Norge, Stavangerregionen Havn og Nordic Edge.