Digitalt frokostmøte: Krisekommunikasjon i koronaens tid

Hvor Teams
Pris Gratis

Uansett bransje og størrelse på organisasjonen – er det en risiko for å bli rammet av en krise. Det kan handle om ulykker, påstander om lovbrudd, data på avveier, arbeidsmiljø, underslag og andre uønskede hendelser som skaper negativ oppmerksomhet. Et eksempel fra nyere tid er korona-utbruddet hos Hurtigruten og måten dette ble håndtert på.

Krisekommunikasjon Korona 1

Hvordan kan en rigge organisasjonen best mulig for å kunne håndtere en krise? Hva bør gjøres før, under og etter en krise?

Alle typer krise har potensiale i seg til å bli en omdømmekrise. På vårt møte vil du også få råd om hvordan du bør håndtere og opptre i media. Vi vil også se på hva som bør gjøres for å gjenopprette tillit i etterkant av en krise.

På vårt digitale frokostmøte får du møte Maren Bækkelund Ellingsen som er rådgiver og partner i WergelandApenes. Hun jobber med operativ og strategisk rådgivning for flere norske virksomheter, og bistår med å definere og realisere konkrete mål for å oppnå økt synlighet, innflytelse eller endring. Hun jobber særlig med strategisk budskapsutvikling, medie- og presentasjonstrening og posisjonering av virksomheter. Ellingsen er dessuten på WergelandApenes sitt kjerneteam for kriser, og brukes som foreleser i krisekommunikasjon blant annet ved Høyskolen Kristiania og Handelshøyskolen BI.


Arrangør

Maritimt Forum for Stavangerregionen