Økte krav til maritim næring i det grønne skiftet

Hvor Zoom webinar
Pris Gratis

Interessert i å lære mer om Poseidon Principles, finansinstitusjonenes internasjonale klimainitiativ for shipping?

Dnv Gl Norwep Lng

DNV GL, Network LNG Norway og NORWEP inviterer til et webinar som har som hensikt å gi bedre innsikt i Poseidon Principles. De har invitert representanter fra næringen som på ulike måter jobber med Poseidon Principles til å fortelle mer om prinsippene og hva det krever av den maritime næringen.

Program

09:00: Velkommen – ved Egil Rensvik, Prosjektleder, Network LNG Norway

09:05: Poseidon Principles. Konsekvenser for banker, redere og tilgangen på kapital – ved Knut Ola Skotvedt, Senior Vice President, DNB

09:25: Tittel TBI – ved Fanny Fabricius Bye, Eksportkreditt/GIEK.

09:45: Tekniske og operasjonelle utfordringer – kritisk for å håndtere konkurransekraft og verdier – ved Helge Hermundsgård, DNV GL

10:05: Q&A, moderert av Eirik Melaaen, Direktør for Midtstrøm & LNG, Øst Africa og Singapore

10:30: Ferdig

Arrangementet er på norsk, er gratis og åpent for alle.


Arrangør

DNV GL, NORWEP og Network LNG Norway