Faglig møte og årsmøter i Stavanger Rederiforening og Maritimt Forum for Stavangerregionen

Hvor Digitalt
Pris Gratis

Ivar Engan fra Maritimt Forum sentralt og Thomas Saxegaard fra Norges Rederiforbund innleder på årsmøtene til Stavanger Rederiforening og Maritimt Forum for Stavangerregionen. Med bakgrunn i koronapandemien som råder, vil møtet arrangeres via Teams.

Årsmøter 2021
Ivar Engan, daglig leder i Maritim Forum sentralt og Thomas Saxegaad, leder for seksjon for nasjonal næringspolitikk i Norges Rederiforbund, innleder på årsmøtet

Agenda for møtet blir som følger:

kl. 11.30 Åpning av møtet ved Fride Solbakken, daglig leder i Stavanger Rederiforening og Maritimt Forum for Stavangerregionen

kl. 11.35 Innledning ved Ivar Engan, daglig leder i Maritim Forum sentralt. Han vil orientere om viktige politiske saker som Maritimt Forum har jobbet med i året som har gått og hvilke saker vi jobber med nå.

kl. 11. 55 Innledning ved Thomas Saxegaad som leder seksjon for nasjonal næringspolitikk i Norges Rederiforbund. Han vil orientere om konjunkturrapporten til Norges Rederiforbund og aktuelle saker Rederiforbundet jobber med, spesielt knyttet til håndtering av koronapandemien.

Det vil bli satt av tid til spørsmål og kommentarer etter innledningene.

Ca. kl. 12.15 Årsmøte i Maritimt Forum for Stavangerregionen

Agenda:

ca. kl. 12.35 Årsmøte i Stavanger Rederiforening

Agenda:

Ca. kl. 13.00 Slutt