Grønn omstilling for blå næring: Finansiering

Hvor Digitalt
Pris Gratis

For å få på plass nye løsninger trengs det prosjekt- og investeringsstøtte til både nye skip, konvertering av eksisterende skip og nødvendig infrastruktur. Hvem kan bidra med finansiering av dette?

Grønn Omstilling Blå Næring 2

Det er vedtatt ambisiøse mål for framtidas skipsfart. Hva betyr dette for den maritime næringen? I en møteserie om grønn omstilling vil Maritimt Forum belyse dette.

På vårt første møte snakket vi om hvilke mål og virkemiddel vi har for utslippsreduksjon og hva dette innebærer for maritim næring. Her kan du se opptak av møtet.

På vårt andre møte vil vi belyse hvordan maritim næring kan få tilgang på kapital for å finansiere den grønne omstillingen.

For å få på plass nye løsninger trengs det prosjekt- og investeringsstøtte til både nye skip, konvertering av eksisterende skip og nødvendig infrastruktur til både landstrøm og nullutslippsdrivstoff som for eksempel hydrogen og ammoniakk. Hvem kan bidra med finansiering av dette?

DNB har betjent den maritime industrien i mer enn 50 år og havnæringene er et viktig område for banken. Pia Christine Helland, Senior Vice President i Ocean Industries i DNB, vil gi oss innsyn i hva DNB kan bidra med i forbindelse med den storstilte satsingen som må til for å bringe oss nærmere en utslippsfri skipsfart.

På forrige møte fikk vi et lite glimt i EUs taksonomi og fokus på ESG i kapitalmarkedene. På dette møtet vil Thomas Abrahamsen, som er partner i Advokatfirmaet Thommessen AS gi oss en statusoppdatering på taksonomien og hvordan nye regler fra EU, som blir gjeldende også i Norge, vil påvirke finansieringen av prosjekter på Vestlandet innenfor maritime næringer. Hvordan kan vi forvente at oljeselskapene og andre store kunder tilpasser seg til nye regler og rammebetingelser knyttet til bærekraft og taksonomi?

For å få til en storstilt satsing på lav- og nullutslippsløsninger trengs det som sagt kapital og det er ingen tvil om at det må offentlige virkemidler til som kan stimulere til teknologiutvikling.. Vi har utfordret Christoffer Bøhmer i Grønt Skipsfartsprogram/Servicekontoret for grønn flåtefornyelse til å gi oss en oversikt over hvordan de og andre deler av det offentlige virkemiddelapparatet kan bidra.

HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri har gått sammen om å tilby en kontrakt til rederiet som kan tilby et utslippsfritt bulkskip. På vårt møte vil transportleder Lars Erik Marcussen i HeidelbergCement fortelle oss mer om hvordan samarbeidet kom til, hva de ønsker å oppnå og hvordan prosessen med «Request for Interest» har vært og hvor langt de har kommet med finansiering av prosjektet og utvelgelse av hvilke rederi som får jobben.

Veidekke er en annen spennende vareeier som nå frir til rederier i Norge og utlandet. Veidekke har et mål om å bestille to hydrogendrevne bulkskip allerede i løpet av høsten i år. På møtet får vi et innblikk i hvordan samarbeidet med Grønt Skipsfartsprogram har vært, hvordan prosjektet skal finansieres og planene fremover. Innleder: TBA

Meld deg på allerede i dag!