Logistikkdagen 2021

Hvor Scandic Forus, Bjødnabeen 2, Stavanger
Pris 400

Hvilke nye trender ser vi i logistikkbransjen og hvilke konsekvenser vil det få for næringene? Vi tar opp spørsmålene når vi inviterer til den den største og viktigste møteplassen i Rogaland, for alle som er opptatt av samferdsel, transport og logistikk

Logistikkdagen 21 Banner Med Tittel

Utfordringene og mulighetene står i kø; Rogfast, E39, elektrifisering, nye trender, ny teknologi og en global pandemi. Logistikkdagen er den største årlige møteplassen i regionen for alle som er opptatt av samferdsel og logistikk, og der setter vi alle disse temaene på dagsorden, sammen med Statens Vegvesen, Nye Veier, Bane Nor, Avinor, Stavangerregionen Havn, Kolumbus mm.

Kom og opplev et variert og hyperaktuelt program!

Program
08.15 Registrering og frokost.
09.00 Velkommen, ved konferansier Sigurd Ur.
09.10 Åpning av konferansen, ved Renate Brynhildsen, leder av programkomiteen og leder i Logistikkforeningen.
09.20 Samferdselspolitiske utfordringer nasjonalt, ved TBA.
09.35 Samferdselspolitiske utfordringer regionalt, ved fylkesordfører Marianne Chesak.
09.45 Dialog og spørsmål.
09.55 Statusrapporter luft og sjø:
ved Anette Sigmundstad i Avinor
ved Eivind Hornnes i Stavangerregionen Havn
ved Thor Thingbø i Sandnes Havn
10.25 Kort intro av hovedsponsor Logi Trans
10.30 Pause.
10.50 Statusrapporter vei og bane:
ved Oddvar Kaarmo i Statens vegvesen
ved Kjetil Medhus i Nye Veier
ved Oskar Stenstrøm i Bane Nor
11.40 Mobilitet og teknologi, ved Mikal Dahle i TrAM i Kolumbus.
12.00 Kort intro av hovedsponsor Stavangerregionen Havn.
12.05 Lunsj.
13.00 Logistikk 2030 - Innovativ sjøtransport, ved Vidar Karlsen i Grønn Skipsfartprogram/DNV
13.20 Transport- og logistikkjeder post corona, ved Inger Beate Hovi i Transportøkonomisk institutt.
13.40 Post post corona, ved Bjørn Hellvik i Nettverk Norge / Posten Norge.
14.00 Q&A.
14.15 Takk for i år.


Arrangør

Logistikkforeningen, NHO Logistikk og Transport, Maritimt Forum for Stavangerregionen og Næringsforeningen i Stavanger-regionen.