Lutefiskmiddag 2021

Hvor Stavanger Søemandsforening i Stavanger Sjøfartsmuseum, Nedre Strandgate 17
Pris 500

Vi har gleden av å invitere deg til årets tradisjonelle lutefiskmiddag torsdag 25. november kl. 18.00

Lutefisk 2021 Forside

Mye har skjedd siden sist vi inviterte til vår tradisjonelle lutefiskmiddag. City Bistro har dessverre stengt dørene, men fortvil ikke: familien Trettenes stiller opp med sin fantastiske lutefisk spesielt for oss!

Det faglige temaet for kvelden er:
Verdiskapingspotensiale for havbruk til havs, sett fra leverandørindustrien sin side.

I havbruk, petroleum og maritime verdikjeder har leverandørene de siste tiårene stått for svært mye av innovasjonene. Leverandørsektoren i de havbruksbaserte og petro-maritime leverandørsektorene representerer sammen kunnskapsbaser som gir et svært godt utgangspunkt for teknologisk innovasjon i havbruk til havs. Eivind Helland, CEO i Blue Planet, vil gi oss et innblikk i muligheter for den maritime næringen innenfor offshore havbruk.

Inkludert i prisen er lutefisk med tilbehør, dessert og drikke.

Påmeldingsfrist 18. november. Bindende påmelding

Invitasjonen gjelder for alle ansatte i våre medlemsbedrifter, vennligst videresend denne e-posten til kollegaer som kan ha interesse av å delta.

Bli med på en hyggelig samling med både faglig og sosialt innhold!


Arrangør

Stavanger Rederiforening og Maritimt Forum for Stavangerregionen