Nettmøte: fremtidens drivstoff

Hvor Digitalt
Pris Gratis

I mediene leser vi til stadighet om hva som er fremtidens drivstoff innenfor skipsfarten. Bildet er mangfoldig og det råder stor usikkerhet og uenighet om hva det bør satses på. På dette nettmøtet vil vi gi dere et lite innblikk i hva som blir testet ut og søkelys på energibruk, kostnader og utslipp av CO2/GHG-gasser ved de ulike drivstoffløsningene.

Ordsky Drivstoff 2

Program:

12.00 Åpning v/Fride Solbakken

12.05 Elizabeth Lindstad, sjefforsker i NTNU Sintef Ocean, vil gi oss en vurdering av alternative marine drivstoff med søkelys på energibruk, kostnader og utslipp av CO2/GHG-gasser (drivhusgasser).

12.30 Tor Øyvind Ask, flåtedirektør i Solvang ASA, vil gi oss et innblikk i prosjektet med å installere system for karbonfangst- og lagring om bord på sine fartøy, hvorfor og hvordan.

12.45 Rune Nordrik, Senior Principal R&D Engineer i Bergen Engines, vil snakke om motivasjon for bruk av drivstoff fra fornybare energikilder, og hvilke muligheter det gir for motorprodusenter. Hovedvekten vil ligge på motorforsøk med innblanding av hydrogen i naturgass. Han vil også komme inn på bruk av ammoniakk, samt metanol, biodrivstoff og e-fuel.

13.00 Q&A

13.10 Slutt


Arrangør

Maritimt Forum for Stavangerregionen