- Det er ikke dugnad som har fått oss gjennom oljekrisen

Maersk Drilling rekrutterte 500 rett før oljekrisen, for så å sende like mange på dør da nedturen rammet. Nå ser det litt lysere ut, og selskapet forbereder seg på børsnotering neste år

Maersk Reacher Print

Kilde: Ola Myrset, Sysla.no

Riggbransjen er blant segmentene som ble hardest rammet av oljekrisen som begynte i 2014. Mindre aktivitet førte til lavere etterspørsel etter rigger.

- Det har vært mørkt. Vi vet at dette er en syklisk bransje, men denne bølgedalen har vært mørkere og dypere enn tidligere, sier administrerende direktør Jakob Korsgaard i Maersk Drilling Norge til Sysla.

Selskapet nådde aktivitetstoppen på nyåret i 2015. Da var ni rigger i aksjon på norsk sokkel, og en tiende under bygging.

Mange måtte gå
- Siden har det vært kontinuerlig nedgang for samtlige riggoperatører. Vi har i dag fire aktive rigger i Norge.

I januar 2015 hadde selskapet 1 350 ansatte i Norge, men nå er antallet 850. Dermed har 500 mistet jobben.

- Det samme antallet var rekruttert i årene forut for krisen for å bemanne opp, sier Korsgaard.

På få år gikk altså 500 medarbeidere inn dørene og ut igjen av Maersk Drillings norske avdeling.

- Burde dere ikke planlagt bedre?

- Det er et betimelig spørsmål. Men det er markedskreftene som rår. Vi forholder oss til de prosjektene som finnes der og da.

Maersk har snart ytterligere to rigger tilbake i drift på norsk sokkel. Maersk Reacher begynner i oktober en toårig kontrakt med Aker BP, og Maersk Inspirer har fra neste år en langtidsavtale på Yme-feltet for Repsol.

- Det skjer mer enn på lenge, og vi ser optimistisk på tiden som ligger foran oss, sier Korsgaard.

Høyere priser
Nordea-analytiker Janne Kvernland bekrefter at det ser bedre ut for riggnæringen enn på lang tid.

- Etterspørselen er på kraftig vei oppover. Det skyldes at kostnadene i næringen har blitt så lave at oljeselskapene vil ha rigger igjen. Generelt ser vi positivt på riggmarkedet framover og tror på videre vekst, sier Kvernland.

Hun viser til at det også betyr høyere priser. Ratene for avanserte flyterigger i Nordsjøen er mer enn doblet og ligger i dag på knapt tre millioner kroner per døgn.

- Også for andre typer rigger er prisene på vei opp, sier Kvernland, som peker på at ratene på bunnen knapt dekket kostnadene ved å drifte riggene.

Noen snakker om at næringen har gjennomført en dugnad for å presse ned kostnadene. Det er Korsgaard uenig i.

- Det er feil bruk av uttrykket. Dugnad er noe jeg gjør når jeg selger pølser for Forus & Gausel Idrettslag. For industrien er dette ren business. Når vi i enkelte tilfeller byr på kontrakter med beskjedne marginer, er det for å forbli aktuelle og beholde kompetanse - ikke fordi vi er på dugnad, sier Korsgaard.

Les hele saken på Sysla.no