Invitasjon til undersøkelse: Maritim kompetanse i en digital fremtid

Forskningsstiftelsen Fafo gjennomfører på oppdrag fra Norsk Sjøoffiserforbund og Norges Rederiforbund prosjektet "Maritim kompetanse i en digital fremtid".

Digitale Sjømann Kongsberg 2

Forskningsstiftelsen Fafo gjennomfører på oppdrag fra Norsk Sjøoffiserforbund og Norges Rederiforbund prosjektet "Maritim kompetanse i en digital fremtid".

Undersøkelsen kartlegger hvordan den digitale utviklingen påvirker framtidige kompetansebehov, både i den sjøbaserte og landbaserte delen av den maritime næringen.

I samarbeid med Norges Rederiforbund og Norsk Sjøoffisersforbund, sender Maritimt Forum i den forbindelse ut denne spørreundersøkelsen til våre medlemmer som omhandler digitalisering og kompetansebehov. Dine svar vil anonymiseres i den ferdigstilte rapporten. Informasjonen du gir oss vil registreres og oppbevares på sikre servere, og slettes når prosjektet er ferdig.

Vi håper at du tar deg tid til å svare på dette spørreskjemaet. Det vil ta omtrent 10 minutter. Takk for hjelpen!

Jeg samtykker til å være med på undersøkelsen, og er kjent med at den er anonym og frivillig.

Svar på undersøkelsen