Norled med i stor utviklingskontrakt

Nå skal det utvikles nullutslipp hurtigbåter med lavere energiforbruk per passasjer transportert. Norled er ett blant fem selskaper som har fått utviklingsstøtte

Norled Zeff 131218 Sea Kopi

Støtten gis gjennom et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. I denne omgang tildeles 110 millioner kroner til 6 prosjekter innenfor teknologiutvikling i maritim sektor.

Norled skal det neste året, sammen med de andre aktørene i det såkalte Zero Emission Fast Ferry konseptet, utvikle, forbedre, kvalitetssikre og få godkjent alle deler av denne nyutviklingen i løpet av 2019 slik at fartøyene kan tilbys i markedet fra 2020 og fremover.

Norled ser frem til utviklingsarbeidet
- Vi har bygget verdens første elektriske ferge og er tildelt kontrakten for verdens første hydrogenferge. Som det ledende rederiet på hurtigbåter i Norge, og verdens femte største hurtigbåtoperatør, blir dette et nødvendig og viktig steg for oss å gå også innen hurtigbåtsektoren, sier Sigvald Brevik, teknisk direktør i Norled.

Om ZeFF skipskonseptet (Zero Emission Fast Ferry)
Hurtigbåtene står for 1 % av all forbrenning av petroleum i Norge. Basert på ledende norsk maritim kompetanse og teknologi skal bruk av fossilt drivstoff, på lik linje med norske ferjer, reduseres ned mot null utslipp i den kommende ti-års perioden. Industriaktørene bak ZeFF-konseptet har arbeidet med dette et års tid, og med en stor tildeling fra PilotE vil dette utviklingsarbeidet nå skyte fart.

Skipskonseptet er basert på å ta i bruk foil-systemer som løfter skroget ut av vannet når det kommer opp i fart, samt at det utvikles et skreddersydd nullutslippssystem med bruk av batterier og/eller brenselceller om bord.

Den nye typen hurtigbåter som kommer til å operere på kysten vil ha følgende kjennetegn:

  • Vil kunne seile mellom 25 og 45 knop
  • Vil ha foiler som løfter fartøyet ut av vannet som reduserer skrogmotstand
  • Vil seile uten CO2, NOX og SOX utslipp. Energien til fremdrift vil komme fra nettstrøm via batterier, eller fra strøm produsert av brenselsceller om bord som drives på hydrogen
  • Fartøyet vil ha ca. 45 % mindre energiforbruk enn dagens fartøy per passasjer-km
  • Vil kunne ha varierende størrelse og passasjerkapasitet til å kunne frakte fra 100 til 300 passasjerer

ZeFF konseptet er et kompromissløst design hvor en kombinerer eksisterende og ny teknologi for å oppnå en energieffektiv og kundevennlig nullutslippsløsning. Fremtidens hurtigbåter skal som et minimum kunne gå like fort og holde samme rutetabell som dagens løsning. I tillegg skal det tilbys bedre passasjerkomfort med redusert bevegelse og lavere støynivå.

ZeFF konseptet gjøres tilgjengelig i ren batteriversjon og som hydrogenversjon. Batteridrift er i utgangspunktet den rimeligste og mest energieffektive løsningen, og vil tilbys hvor rekkeviddekrav og terminaltid tillater dette. Hydrogen er rekkeviddeforlengeren som sikrer at ZeFF konseptet kan tilbys til samtlige hurtigbåtsamband i Norge basert på samme rutetabell eller bedre enn det dagens fartøy operer etter.

Prosjektet er satt sammen av aktører som innehar relevant og helhetlig kompetanse for utvikling av et nullutslipps hurtigbåtkonsept, og anerkjenner de utfordringer som må overkommes for å oppnå suksess. Teknologi for nullutslippsløsninger er i utgangspunktet mer vekt- og volumkrevende enn dagens fossile teknologi. Det vil derfor jobbes iherdig av samtlige prosjektdeltagere og for alle fartøyets systemer med vektreduserende tiltak. Men nullutslippsteknologi har også gunstige egenskaper som vil bli utnyttet i ZeFF konsept, som for eksempelvis momentant tilgjengelig kraft, mulighet for høy kortvarig overlast, optimal plassering av propulsor, lave temperaturer, lave støynivå osv.

Industriaktørene bak ZEFF-konseptet

Norled AS
Rederi og operatør av hurtigbåter. Bygget verdens første el-ferge MF Ampere og har mange tilsvarende el-ferger under bygging, og er nettopp tildelt kontrakten for verdens første hydrogenferge.

Hyon AS
Hydrogen systemintegrator av tanker, brenselceller og elektrolysører.

LMG Marin AS
Skipsdesigner, med spesialkompetanse på konseptutvikling, hurtigbåt, og integrasjon av nullutslippssystemer om bord.

Servogear AS
Leverandør av propulsjonssystemer for hurtigbåter.

Selfa Arctic AS
Leder konsortiet. I tillegg batterikonsept, foiler og strukturer i kompositt.